Přihlašovací formulář pro zájemce o vzdělávací program Kariérový rozvoj ve školní praxi

Pro koho je kurz určen: pro učitelky/učitele, výchovné poradkyně/poradce, speciální pedagožky/pedagogy pražských ZŠ a SŠ, studentky/studenty pražských VŠ a další zájemce z Prahy o kariérový rozvoj žáků.

Zahájení: 2022/2023

Cílem programu je podpora těchto pracovníků při poskytování kariérového poradenství a při nastavení systému kariérového poradenství na škole. Obsah kurzu vychází z mapování potřeb poradců na pražských školách stejně jako z aktuálních poznatků v oblasti kariérového poradenství. Kurz je členěn na tři tematické oblasti - školu, vnější svět a osobnost a roli poradce.

V průběhu kurzu vám představíme konkrétní nástroje práce s žáky pro mapování a rozvoj kompetencí a na práci s portfoliem. Budeme hledat cesty, jak využít kariérové poradenství pro zmocňování a emancipaci klientů. Nakonec prozkoumáme možnosti spolupráce na rozvoji kariérového poradenství v rámci školy.

Dále se zaměříme na příležitosti ke spolupráci s externími partnery, poznávání světa práce včetně jeho výzev a na poskytování online kariérového poradenství.

Poslední část bude zacílena na poradce samotné. Budeme uvažovat o rolích a kompetencích poradců, ale i o etických aspektech poradenské práce, multikulturním poradenství a práci s jinakostí.

Ucelený program doplněný podporou mentorů a možností vzájemného učení umožní komplexní rozvoj kompetencí pro realizaci kariérového rozvoje na škole.


Těšíme se na Vás!

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Jméno a příjmení *
Telefonní číslo *
Pozice ve škole *
Uveďte název školy, kde pracujete/studujete. *
Preferuji absolvovat kurz kariérového poradenství *
Preferuji vzdělávací bloky *
Required
Jak často se mohu vzdělávání účastnit? *
Jaká jsou má očekávání od kurzu? *
Kde jste se o této akci dozvěděli? *
Akce se koná v rámci projektu: Implementace krajského akčního plánu II – Inovace ve vzdělávání, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106. Příjemce podpory: Magistrát hlavního města Prahy. Partner  projektu - garant realizace: Pražský inovační institut, z. ú., Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
Odesláním formuláře potvrzujte, že jste se seznámili s podmínkami ochrany osobních údajů ze strany Pražského inovačního institutu, viz: https://www.prazskyinovacniinstitut.cz/ochrana-osobnich-udaju
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of prahainovacni.eu. Report Abuse