ข้อมูลผู้สมัครสอบ AP-Program 2564
ขั้นตอนและวิธีการสมัคร
1) ลงชื่อผู้สมัครสอบในแบบ Google Form
2) นักเรียน Download ใบสมัครได้ที่ http://www.science.cmu.ac.th/reg-sci/stud_befor/
3) เมื่อทำการกรอกข้อมูลในใบสมัครและติดรูปถ่ายครบถ้วนแล้ว ให้ลงชื่อผู้สมัครทั้ง 3 ส่วนให้ครบถ้วน
4) นำใบสมัครที่ติดรูปถ่ายและลงชื่อผู้สมัครครบถ้วนแล้ว ให้นำส่งฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครและเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองคุณสมบัติ ในใบสมัครสอบของนักเรียน
5) ขอความกรุณาโรงเรียนรวบรวมใบสมัครพร้อมเงินค่าธรรมเนียมการสมัครทดสองเบื้องต้น มายัง
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์บนซองจดหมายเป็นสำคัญ และส่งตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำนำหน้าชื่อ *
ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล *
ข้อมูลผู้สมัคร
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล *
โรงเรียน *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. Report Abuse