Risk Assessment According to ISO/IEC 17025: 2017
รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำเนินการฝึกอบรมโดย อ. สมบุญ เอกวิริยะกิจ
 ผู้ที่ทำงานด้านนี้โดยตรงเข้าอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากท่านสำรองที่นั่งภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
 ผู้ที่ไม่ได้ทำงานด้านนี้โดยตรงแต่ประสงค์เข้าร่วมงาน รวมทั้งผู้ที่สำรองที่นั่งตั้นแต่งวันที่ 6 ตุลาคม เป็นต้นไป มีค่าใช้จ่ายท่านละ 900 บาท
 โปรดให้ข้อมูลด้วยความรอบคอบ หากช้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนไม่ชัดเจน ติดต่อไม่ได้ จะถูกตัดสิทธิ
 โปรดสำรองที่นั่งด่วน และตรวจสอบว่าท่านสามารถมาร่วมงานได้แน่นอน เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด เราไม่รับลงทะเบียนหน้างาน
 อบรมครบ 6 ชั่วโมง (ตลอดวัน) จะได้รับใบประกาศนียบัตร
 การตัดสินของผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด

รอบที่ 1 (เต็ม และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิแล้ว) วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการฝึกอบรมโดย อ. เพ็ญศรี รอดมา

สายด่วนคุณอลิษา 0951648274 หรือ innolab.mm@gmail.com

ชื่อ นามสกุลภาษาไทย *
Your answer
ชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษ (เพื่อออกใบประกาศนียบัตร) *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
อีเมล *
Your answer
ชื่อหน่วยงานภาษาไทย *
Your answer
ชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ *
Your answer
ผลิตภัณฑ์ของท่าน (เลือกได้หลายข้อ) *
ห้องปฏิบัติการของท่านได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 หรือไม่ *
ท่านดูแลรับผิดชอบแล็บใด *
ปัญหาที่ท่านพบบ่อยในการขอรับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 (ผู้ที่ตอบข้อนี้จะได้รับการสุ่มจับรางวัลผู้โชคดี)
Your answer
จุดที่ยากที่สุด หรือน่าสับสนที่สุดในการขอรับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 (ผู้ที่ตอบข้อนี้จะได้รับการสุ่มจับรางวัลผู้โชคดี)
Your answer
ประเด็นที่สนุกที่สุดในการขอรับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 (ผู้ที่ตอบข้อนี้จะได้รับการสุ่มจับรางวัลผู้โชคดี)
Your answer
ท่านเคยร่วมงานสัมมนาหรือฝึกอบรมของนิตยสารอินโนแล็บหรือไม่ *
ท่านเคยอ่านนิตยสารอินโนแล็บหรือไม่ *
Your answer
ท่านได้รับข่าวสารทางใด *
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ ที่ท่านประสงค์ให้เราจัด
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms