Предприятия използващи TROX приложения

Искам да направя регистър на предприятията, използващи моите приложения, затова Ви моля да отговорите на следните въпроси.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question