Påmelding til Litteraturkurs 10. mars - gjennomgang av barne- og ungdomslitteratur utgitt i 2010

Kurset koster kr. 500 som vil bli fakturert i etterkant. Vær derfor nøye med fakturaadresse.
Dersom du ikke kan komme den 10. mars 2011, men kan den 8. eller 9. mars må du angi dato i rubrikken nederst på skjemaet.
Programmet er det samme alle dagene.
Sted: Foredragssalen på Deichmanske bibliotek, fra kl. 09.00-ca. 14.45
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question