แบบสำรวจการขอรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
(แบบฟอร์มใช้สำหรับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ พ.ศ.2557 เพื่อส่งข้อมูลการสำเร็จการศึกษาต่อคุรุสภา)
Email address *
เลขประจำตัวประชาชน *
รหัสนักศึกษา / รุ่น *
คำนำหน้านาม / ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) *
คำนำหน้านาม / ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) *
ชื่อปริญญาเดิม (วิชาเอก) *
วันที่สำเร็จการศึกษา (ปริญญาเดิม) *
ชื่อปริญญาที่สำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก) *
Required
วันที่เข้าศึกษา (ระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก) *
วันที่สำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก) *
วันที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
โทรศัพท์ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. Report Abuse