Registrácia do databázy záujemcov o informácie o EŠIF
Informačno-poradenské centrá v rámci svojej činnosti vedú databázu záujemcov o informácie o EŠIF v danom kraji SR, v rámci ktorej rozosielajú pravidelný mailing s informáciami podľa oblastí záujmu, napr.: v nadväznosti na jednotlivé operačné programy.
Vaše meno/názov subjektu? *
Your answer
Typ subjektu?: *
Sídlo?:
Your answer
Email?: *
Your answer
Telefón?:
Your answer
Informačno-poradenské centrum vo Vašom kraji je?: *
Poznámka: Informačno-poradenské centrum pre Bratislavský samosprávny kraj nebolo zriadené s ohľadom na blízkosť centrálnych inštitúcií/ústredných orgánov štátnej správy priamo v Bratislave.
Máte záujem o informácie z operačného programu?: *
Poznámka: Môžete si vybrať oblasť alebo oblasti záujmu, o ktorých vám budeme zasielať informácie.
Required
Priestor na poznámku/odkaz:
Your answer
Súhlas na spracovanie osobných údajov *
Vyplnením a odoslaním tohto formulára dávate Informačno-poradenským centrám pre EŠIF súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ste si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Vaše osobné údaje uchová po dobu implementácie a archivácie projektu príslušného projektu „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier".
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service