ANKETA O POSLOVNOJ KLIMI GRADA KORČULE
Anketu o poslovnoj klimi Grada Korčule provode Grad Korčula i razvojna agencija KORA d.o.o..
Molimo Vas da anketu popunite što objektivnije kako bismo dobili realne i primjenjive informacije. Rezultate ankete ćemo koristiti za definiranje mjera poticanja poduzetništva i izradu Strategije razvoja Grada Korčule.

Naziv tvrtke, obrta ili OPG-a kao i ostala polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna. Javno će biti objavljeni sumirani podaci bez navođenja imena ili naziva.

Opći podaci
Naziv tvrtke, obrta ili OPG-a. *
Your answer
Dob vlasnika tvrtke, obrta ili OPG-a.
Spol vlasnika tvrtke, obrta ili OPG-a.
Početak poslovanja. *
MM
/
DD
/
YYYY
Broj zaposlenih u sezoni. *
Your answer
Broj zaposlenih van sezone. *
Your answer
Pravni oblik. *
Razina obrazovanja vlasnika tvrtke, obrta ili OPG-a.
Glavna djelatnost poslovnog subjekta (NKD 2007). *
Poslovna klima u Gradu Korčuli
Ocijenite sljedeće tvrdnje o poslovnoj klimi na području Grada Korčule. *
(1- u potpunosti se ne slažem; 2 – ne slažem se; 3 – ne mogu procijeniti; 4 – slažem se; 5 - u potpunosti se slažem)
1
2
3
4
5
Upoznat sam s inicijativom izgradnje poduzetničke zone.
Izgradnja poduzetničke zone pridonijeti će gospodarskom rastu i razvoju Grada.
Zadovoljan/a sam svojim poslovanjem i smjerom u kojem se moje poslovanje razvija.
Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. pridonosi rastu i razvoju lokalnog gospodarstva.
Grad Korčula poduzima aktivnosti za stvaranje povoljnijih uvjeta za razvoj lokalnog gospodarstva i poduzetništva
Ocijenite učinkovitost i transparentnost u obavljanju navedenih poslova iz nadležnosti Grada Korčule. *
(1- izrazito neučinkovito i netransparentno; 2 – neučinkovito i netransparentno; 3 – ne mogu procijeniti; 4 – učinkovito i transparentno; 5 - izrazito učinkovito i transparentno)
1
2
3
4
5
Davanje odobrenja za kasniji završetak radnog vremena ugostiteljskog objekta
Davanje odobrenja za izvođenje glazbe na javno-prometnim površina kao i na otvorenim površinama koje nisu javne poslije 24.00 sata
Davanje odobrenja za povremeni rad na javnoj površini prilikom određenih manifestacija
Davanje suglasnosti za prodaju na parceli koja graniči sa javnom površinom
Ocijenite visinu lokalnih poreza i naknada. *
(1- izrazito visoko; 2 – visoko; 3 – niti nisko niti visoko; 4 – nisko; 5 - izrazito nisko)
1
2
3
4
5
Prirez porezu na dohodak
Porez na potrošnju
Porez na tvrtku ili naziv
Komunalna naknada
Spomenička renta
Komunalni doprinos
Naknada za pravo parkiranja na određenim parkirališnim mjestima
Zakupnina za korištenje javne površine
Naknada za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza
Ocijenite transparentnost pri utvrđivanju i objavljivanju visine lokalnih poreza i naknada. *
(1- izrazito netransparentno; 2 – netransparentno; 3 – ne mogu procijeniti; 4 – transparentno; 5 - izrazito transparentno)
1
2
3
4
5
Komunalna naknada
Spomenička renta
Komunalni doprinos
Zakupnina za korištenje javne površine
Na području Grada Korčule postoje neiskorišteni potencijali za pokretanje profitabilnog poslovanja? *
Ukoliko je Vaš odgovor na prethodno pitanje da, možete li definirati probleme zbog kojih su postojeći potencijali neiskorišteni?
Your answer
U kojim sektorima postoji najveći potencijal za pokretanje profitabilnog poslovanja? *
Moguće je odabrati više sektora.
Required
Što bi po Vašem mišljenju trebalo biti osnovno strateško usmjerenje za razvoj Grada Korčule?
Your answer
Koje konkretne mjere bi trebalo poduzeti da se taj razvoj u Gradu Korčuli i ostvari?
Your answer
Koje su 3 najpozitivnije stvari vezane uz Grad Korčulu kao mjesto za vođenje poslova?
Your answer
Koje su 3 najnegativnije stvari vezane uz Grad Korčulu kao mjesto za vođenje poslova?
Your answer
Rast i razvoj vlastite tvrtke
Koje su teškoće i najveći problemi s kojima se susrećete u Vašem poslovanju?
Your answer
Molimo Vas da ocijenite predložene mjere poticanja poduzetništva. *
(1 - izrazito nebitna mjera, 2 - nebitna mjera, 3 - ne mogu procijeniti, 4 - bitna mjera, 5 - izrazito bitna mjera)
1
2
3
4
5
Subvencioniranje razvoja i certificiranja proizvoda i procesa (standardi kvalitete, Hrvatski otočni proizvod, ekološka zaštita proizvoda)
Subvencioniranje izrade poslovnih i marketinških planova te projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU fondova.
Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata (za zajedničko oglašavanje, za organiziranje sajmova srodnih proizvoda i sl.)
Subvencioniranje troškova razvoja novog i inovativnoga proizvoda ili usluga, grafičkog dizajna i implementacije industrijskog dizajna.
Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika.
Subvencioniranje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.
Razvoj i poticanje poduzetničkih potpornih institucija (razvojna agencija KORA d.o.o., LAG, poduzetnički inkubator)
Subvencioniranje manifestacija u turizmu i povećanje kvalitete turističke ponude.
Potpore za promociju na domaćim i međunarodnim sajmovima.
Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju.
Subvencioniranje pravne pomoći poljoprivrednicima za sređivanje zemljišnih knjiga i okrupnjavanje poljoprivrednih gospodarstava.
Subvencioniranje poljoprivrede: povećanje poljoprivredne proizvodnje autohtonih sorti ili ljekovitog bilja i sl.
Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika.
Subvencioniranje programa očuvanja i poticanja tradicionalnih obrta i deficitarnih zanimanja.
Poticanje programa razvoja socijalnog (društvenog) poduzetništva.
Osim predloženih mjera, na koji još dodatni način Vam Grad Korčula može pomoći u Vašem poslovanju?
Your answer
Očekujete li rast broja zaposlenih u svojoj tvrtci u narednom razdoblju od dvije godine? *
Odgovara li raspoloživost radne snage na lokalnom tržištu Vašim potrebama? *
Ukoliko ste na prethodno pitanje odgovorili sa ne, molimo Vas navedite kojih zanimanja/znanja nedostaje na lokalnom tržištu rada.
Your answer
Planirate li za ulaganja u razvoj poslovanja koristiti EU fondove? *
Imate li potrebu za individualnim stručnim savjetovanjem, odnosno vanjskom podrškom u Vašem poslovanju? *
Ukoliko je Vaš odgovor da, označite područja u kojima Vam je potrebna vanjska podrška?
Imate li potrebu za dodatnim edukacijama? *
Ukoliko ste na prethodno pitanje odgovorili sa da, ocijenite po važnosti područja edukacija koja biste voljeli poslušati.
(1 - izrazito nevažno; 2 - nevažno; 3 - ne mogu procijeniti; 4 - važno 5 - izuzetno važno)
1
2
3
4
5
Poljoprivreda - uzgoj, prerada, HACCP sustav.
EU i nacionalni fondovi
Računovodstvo i financije
Marketing
Poljoprivreda - poslovanje i upravljanje (poslovni planovi, turizam, distributeri, trgovački centri)
Informacijsko komunikacijske tehnologije
Edukacija za poduzetnike početnike
Porezi i propisi
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.