Záväzná prihláška na Biblický víkend pre rodiny
(Rodinkovo, 1. -.3. február.2019)
Základné údaje o účastníkovi resp. účastníckej rodine:
Meno manžela: *
Používajte prosíme aj mäkčene a dĺžne.
Priezvisko manžela: *
Používajte prosíme aj mäkčene a dĺžne.
Dátum narodenia manžela: *
Údaj je potrebný do knihy ubytovaných pre obec.
MM
/
DD
/
YYYY
Séria a číslo občianskeho preukazu manžela: *
Údaj je potrebný do knihy ubytovaných pre obec.
Meno manželky:
Priezvisko manželky:
Dátum narodenia manželky:
Údaj je potrebný do knihy ubytovaných pre obec. Zapíšte ho prosíme vo formáte DD-MM-RRRR napr. 1-1-1980
MM
/
DD
/
YYYY
Séria a číslo občianskeho preukazu manželky:
Údaj je potrebný do knihy ubytovaných pre obec.
Základné údaje o deťoch:
Celkový počet detí:
(Dobrovoľný údaj. Ak sa neprihlasujete ako rodina, nechajte toto pole prázdne)
Počet detí, ktoré si beriete na pobyt: *
(Ak sa neprihlasuje ako rodina, uveďte hodnotu 0)
Meno a dátum narodenia detí, ktoré si beriete na pobyt: *
Uveďte prosím podľa tohto vzoru: Mária (1.1.2011), Peter (5.4.2007), ... alebo uveďte hodnotu 0. Údaje sú potrebné kvôli zaradeniu detí do skupiniek pod starostlivosťou našich animátorov.
Chceme vás informovať, že - vzhľadom ku väčšiemu počtu detí do troch rokov - často nemáme možnosť zabezpečiť starostlivosť o deti v tomto veku. Ak máte možnosť vziať si niekoho z rodiny, kto by sa počas programu postaral o vaše dieťa mladšie ako tri roky, môžete si ho vziať so sebou a doplniť sumu za pobyt o dobrovoľný príspevok podľa vašich možností, ktorý by nám pomohol pokryť náklady na vášho opatrovníka. Štandarný náklad na ubytovanie a stravu je 20 € na osobu a deň.)
(Ak nemáte možnosť niekoho si vziať so sebou, budete môcť počas programu využiť odhlučnené herne pre rodičov s deťmi, z ktorých rodič môže vizuálne sledovať aj počúvať priebeh programu, pričom sa deti hrajú s hračkami alebo navzájom)
Clear selection
Ak máte staršie deti (viac ako 16 rokov), ktoré by sa mohli počas vášho pobytu pripojiť k službe animátorov Rodinkova, dajte nám to prosíme vedieť.
(Ak vyplníte možnosť Áno, bude vás kontaktovať sestra Ľudovíta, zodpovedná za službu animátorov v Rodinkove a dohodne s vami dalšie podrobnosti.
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy