Kandideerimine kohalike omavalitsuste, maakondlike omavalitsusliitude ja maakondlike arenduskeskuste arendustöötajate arenguprogrammi
Ettevõtlus ja tööhõive on Eesti majandusarengu võtmesõnad. Ettevõtlikkuse arendamisele ning töökohtade loomisele peavad kaasa aitama ka kohalik- ja regionaalne tasand. Käimasoleva haldusreformiga kaasnevad kõrgendatud ootused, et kohalikud ja maakondlikud asutused ning organisatsioonid üle Eesti on senisest võimkamad arendustöös ettevõtlusele ja tööhõivele tähelepanu pöörama.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus koostöös Avaliku Halduse Arengukeskuse OÜ-ga kutsuvad kohalike omavalitsuste, maavalitsuste, maakondlike omavalitsusliitude ja maakondlike arenduskeskuste arendustöötajaid (arendusnõunikud, konsultandid ja teised spetsialistid, kes on seotud kohaliku või maakondliku tasandi arendustööga) kandideerima ARENDUSTÖÖTAJATE ARENGUPROGRAMMI.

Arenguprogramm toimub perioodil detsember 2017 - aprill 2018. Aset leiab kolm 2-päevast koolitusmoodulit, mis toimuvad vähemalt 3-nädalaste vahedega ja kahepäevane õppereis Soome, kokku 8 päeva. Kogu programmi läbinud osalejatele väljastatakse tunnistus programmi läbimise kohta. Osalemine on tasuta ning osalejate valik tehakse motivatsiooniankeetide põhjal.

Täpsem info arenguprogrammi kohta http://www.eas.ee/teenus/arendustootajate-arenguprogramm/

Palun täitke allolev ankeet, et mõistaksime Teie motivatsiooni osaleda programmis ja saaksime aru pühendumusest piirkonna arendamisel. Ühtlasi saavad koolitajad arenguprogrammi ettevalmistamisel arvestada ka Teie ettepanekute ning soovidega.

Osaleja nimi *
Your answer
Telefon *
Your answer
E-posti aadress *
Your answer
Maakond *
Your answer
Omavalitsus/organisatsioon
Your answer
Ametikoht *
Your answer
Staaž ametikohal *
aastates
Your answer
Millisel ametikohal ja organisatsioonis näete end töötamas alates jaanuarist 2018?
Your answer
Kinnitan, et inglise keele oskus on vähemalt B1 tasemel *
St saan aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, vaba aeg jne; saan aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või minu tööga seotud sõnadest; saan aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades. Saan enamasti keelega hakkama maal, kus see on kasutusel. Oskan ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused.
Millised on kõige olulisemad arenguküsimused ettevõtluse ja tööhõive valdkonnas Teie kohalikus omavalitsuses või maakonnas, millele ootate arenguprogrammis vastuseid? Kuidas näete, et käesolev programm saab nende lahendamisele kaasa aidata? *
Your answer
Tooge näide mõnest edukast arendusprojektist või -tööst ettevõtluse ja tööhõive valdkonnast, milles olete osalenud. Kirjeldage lühidalt, miks projekt või -töö oli edukas ja mis ei läinud nii, kuidas planeeritud. *
Your answer
Millised on Teie ootused algavale programmile – mis teemad/küsimused pakuvad enim huvi? *
Your answer
Milliseid kompetentse soovite arendada, et teha arendustööd tõhusamalt? *
Your answer
Milliseid kaasuseid sooviksite sellel koolitusel läbi töötada? *
Näide: kuidas kaasata partnereid arendusprojekti.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms