แบบประเมินความพึงพอใจ ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และสำรวจความต้องการ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศ่รีนครินทรวิโรฒ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินฯ
1.  สถานภาพของผู้รับบริการ *
2. สถานที่รับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
3. หน่วยงานที่สังกัด *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse