Ankieta badająca uczestnictwo w kulturze mieszkańców gminy Opoczno
Szanowni Państwo!
Gmina Opoczno jest w trakcie prac nad stworzeniem Strategii Gminy Opoczno, która określi kierunki jej rozwoju na następne kilka lat. Podstawą do określenia najważniejszych potrzeb naszej Gminy i sposobów ich zaspokajania jest opinia mieszkańców, bez której proces opracowania strategii nie byłby rzetelny i wiarygodny. To Państwa opinie zdecydują, jakie przedsięwzięcia kulturalne i społeczne będą realizowane w Naszej gminie.
Dlatego zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Tak pozyskane informacje będą znaczącą pomocą dla władz samorządowych w określeniu kierunków działań społeczno – kulturalnych naszej Gminy.
Burmistrz Opoczna
Jan Wieruszewski
__________________________________________________________________________________

W badaniu ankietowym mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy Opoczno. Ankiety są anonimowe. Uprzejmie prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi udzielane w oparciu o instrukcję przy każdym z pytań.

A. Informacje o ankietowanym
1. Miejscowość zamieszkania *
2. Płeć *
3. Wiek *
B. Badanie opinii na temat działalności kulturalnej w gminie Opoczno
1. Jak często Pan/Pani odwiedza instytucje lub inne jednostki działające w sferze kultury w gminie Opoczno? *
Proszę o wskazanie odpowiedzi dla każdej z wymienionych jednostek
Wcale
1 - 4 razy w roku
5 - 10 razy w roku
1 raz w miesiącu
2 - 5 razy w miesiącu
Więcej niż 5 razy w miesiącu
Miejski Dom Kultury
Muzeum Regionalne
Miejska Biblioteka Publiczna
Świetlica wiejska
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna
2. Ile razy w okresie od stycznia 2013 do czerwca 2014 roku uczestniczył Pan/Pani w przedsięwzięciu kulturalnym w gminie Opoczno? *
Proszę o wskazanie odpowiedzi dla każdej z wymienionych form.
Wcale
1 raz
2 razy 
3 razy lub więcej
Spektakl teatralny
Wystawa plastyczna lub wernisaż
Występ folklorystyczny
Koncert muzyki rozrywkowej , rockowej
Koncerty muzyki poważnej
Spotkanie autorskie, czytelnicze, promocja wydawnictwa
Seans filmowy
Impreza plenerowa, festyn, dożynki
Rekonstrukcja historyczna
Zwiedzanie muzeum, miejsc pamięci, historycznych
3. Ile razy w okresie od stycznia 2013 do czerwca 2014 roku uczestniczył Pan/Pani w przedsięwzięciu kulturalnym poza gminą Opoczno (proszę uwzględnić wyjazdy prywatne oraz zorganizowane, np. przez zakład pracy)? *
Proszę o wskazanie odpowiedzi dla każdej z wymienionych form.
Wcale
1 raz
2 razy 
3 razy lub więcej
Spektakl teatralny
Wystawa plastyczna lub wernisaż
Występ folklorystyczny
Koncert muzyki rozrywkowej, rockowej
Koncerty muzyki poważnej
Spotkanie autorskie, czytelnicze, promocja wydawnictwa
Seans filmowy
Impreza plenerowa, festyn, dożynki
Rekonstrukcja historyczna
Zwiedzanie muzeum, miejsc pamięci, historycznych
4. Co sprawia, że rezygnuje Pan/Pani z uczestnictwa w imprezach lub przedsięwzięciach kulturalnych? *
Można wybrać najwyżej dwie odpowiedzi
Required
5. Skąd Pan/Pani najczęściej dowiaduje się o wydarzeniach i imprezach kulturalnych w Opocznie? *
Można wybrać najwyżej dwie odpowiedzi
Required
6. Czy uważa Pan/Pani, że jest dobrze poinformowany/a o wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Opocznie? *
7. Czy korzystałby Pan/Pani z informatora kulturalnego zawierającego wszystkie informacje o życiu kulturalnym w Opocznie w jednym miejscu, a jeśli tak to w jakiej formie? *
8. Proszę o dokonanie oceny wydarzeń kulturalnych realizowanych w gminie Opoczno. *
Ciekawe i dobrze zorganizowane
Interesujące, ale wymaga lepszej organizacji
Nie uczestniczyłam/em, bo mnie nie interesuje
Niepotrzebne
Nigdy nie uczestniczyłam/em lub nie słyszałam/em o takim wydarzeniu
Dni Opoczna
"Baba wielkanocna" -  przegląd stołów wielkanocnych i świąteczny kiermasz
Dożynki gminne zorganizowane w mieście
Dożynki gminne zorganizowane na wsi
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Opoczno 
Ogólnopolski Festiwal Tańca „Złote Baletki” 
Otwarcie sezonu motocyklowego
Koncerty w klubie Avangarda
Rekonstrukcje historyczne
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
Noc Muzeów
9. W których imprezach najchętniej uczestniczyłby/łaby Pan/Pani nie ponosząc żadnych opłat? *
Proszę o wybranie maksimum dwóch odpowiedzi
Required
10. W których imprezach najchętniej uczestniczyłby/łaby Pan/Pani ponosząc drobne koszty? *
Proszę o wybranie maksimum dwóch odpowiedzi
Required
11. Jakie zajęcia mogłyby zainteresować Pana/Panią lub Pana/Pani rówieśników? *
Można wybrać najwyżej 3 odpowiedzi
Required
12. Jakie zajęcia mogłyby zainteresować Pana/Pani dzieci? *
Można wybrać najwyżej 3 odpowiedzi
Required
13. Ile orientacyjnie miesięcznie w budżecie domowym przeznacza Pani/Pan na zakup dóbr kultury (np. zakup książki, udział w zajęciach artystycznych, zakup płyty z muzyką, filmem, udział w koncercie, wyjazd do kina itp.)? *
14. Jaka działalność kulturalna, według Pana/Pani, powinna być w pierwszej kolejności finansowana z publicznych pieniędzy? *
Proszę zaznaczyć najwyżej dwie odpowiedzi
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.