Ankieta badająca uczestnictwo w kulturze mieszkańców gminy Opoczno

Szanowni Państwo!
Gmina Opoczno jest w trakcie prac nad stworzeniem Strategii Gminy Opoczno, która określi kierunki jej rozwoju na następne kilka lat. Podstawą do określenia najważniejszych potrzeb naszej Gminy i sposobów ich zaspokajania jest opinia mieszkańców, bez której proces opracowania strategii nie byłby rzetelny i wiarygodny. To Państwa opinie zdecydują, jakie przedsięwzięcia kulturalne i społeczne będą realizowane w Naszej gminie.
Dlatego zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Tak pozyskane informacje będą znaczącą pomocą dla władz samorządowych w określeniu kierunków działań społeczno – kulturalnych naszej Gminy.
Burmistrz Opoczna
Jan Wieruszewski
__________________________________________________________________________________

W badaniu ankietowym mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy Opoczno. Ankiety są anonimowe. Uprzejmie prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi udzielane w oparciu o instrukcję przy każdym z pytań.

  A. Informacje o ankietowanym

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B. Badanie opinii na temat działalności kulturalnej w gminie Opoczno

  Miejski Dom Kultury
  Muzeum Regionalne
  Miejska Biblioteka Publiczna
  Świetlica wiejska
  Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna
  Please enter one response per row
  Spektakl teatralny
  Wystawa plastyczna lub wernisaż
  Występ folklorystyczny
  Koncert muzyki rozrywkowej , rockowej
  Koncerty muzyki poważnej
  Spotkanie autorskie, czytelnicze, promocja wydawnictwa
  Seans filmowy
  Impreza plenerowa, festyn, dożynki
  Rekonstrukcja historyczna
  Zwiedzanie muzeum, miejsc pamięci, historycznych
  Please enter one response per row
  Spektakl teatralny
  Wystawa plastyczna lub wernisaż
  Występ folklorystyczny
  Koncert muzyki rozrywkowej, rockowej
  Koncerty muzyki poważnej
  Spotkanie autorskie, czytelnicze, promocja wydawnictwa
  Seans filmowy
  Impreza plenerowa, festyn, dożynki
  Rekonstrukcja historyczna
  Zwiedzanie muzeum, miejsc pamięci, historycznych
  Please enter one response per row
  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Dni Opoczna
  "Baba wielkanocna" -  przegląd stołów wielkanocnych i świąteczny kiermasz
  Dożynki gminne zorganizowane w mieście
  Dożynki gminne zorganizowane na wsi
  Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Opoczno 
  Ogólnopolski Festiwal Tańca „Złote Baletki” 
  Otwarcie sezonu motocyklowego
  Koncerty w klubie Avangarda
  Rekonstrukcje historyczne
  Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
  Noc Muzeów
  Please enter one response per row
  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  Must select at most 3 options.
  This is a required question
  Must select at most 3 options.
  This is a required question
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question