Registračný formulár "ElektroOdpad-Dopad 4"
Opäť sme pripravili možnosť zapojiť sa v školskom roku 2020/2021 do celoslovenského projektu "ElektroOdpad – Dopad 4".

Cieľom projektu je poukázať na životný cyklus elektroodpadu. Ukázať žiakom možnosti vlastného zodpovedného spotrebiteľského správania sa a vytvorenie školskej „siete informácií“, kde budú mladí ľudia samostatne viesť vzdelávanie pre svoju školskú komunitu a snažiť sa prostredníctvom aktivít projektu zlepšiť situáciu s nakladaním s elektroodpadom na škole.

Prihlasovanie prebieha do 20. septembra 2020.
Projekt je určený pre žiakov 2. stupňa základných škôl a pre stredné školy.
Do projektu sa môžu zapojiť len školy, ktoré v ňom v minulosti zapojené neboli.
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte: blazencova@zivica.sk.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!
Tím CEEV Živica a SEWA, a. s.
Názov školy *
Ste škola *
Adresa školy *
Kraj *
Počet žiakov na škole *
Ste zapojení v programe Zelená škola? *
Ak áno, tak v akej téme?
Clear selection
V akých podprojektoch CEEV Živica ste boli zapojení?
Stručná charakteristika školy (max. 5 viet) *
Meno a priezvisko zodpovednej osoby za projekt na škole (pedagóg/ vychovávateľ) *
Mailový kontakt na zodpovednú osobu *
Telefón na zodpovednú osobu *
Aprobácia zodpovednej osoby *
Aké 3 aktivity by ste v rámci projektu chceli realizovať? *
Navrhnite aktivity, ktoré sa budú týkať témy elektroodpad. Aké by to boli? Ako zapojíte žiakov? Za čo budú zodpovední? Ako chcete zapojiť širokú verejnosť? Ako chcete verejnosť informovať?
Ktoré dve otázky by ste na kurze radi položili lektorovi?
Napíšte, prečo sa chcete zapojiť do projektu a prečo by mala byť vybratá práve vaša škola? *
Aká je Vaša motivácia zapojenia sa do projektu? Stretli ste sa už s touto témou? Láka Vás rovesnícke vzdelávanie?
Je niečo, čo nám chcete povedať a neopýtali sme sa na to?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy