015620 /03-04.04.2021 г. тема: "Инструменти за контрол и оценка на учебните постижения на учениците при обучение в електронна среда"
Квалификационен курс на тема:
"Инструменти за контрол и оценка на учебните постижения на учениците при обучение в електронна среда"

Предназначение: Курсът е подходящ за начални учители и учители от всички специалности.

Анотация: В курса се предлагат на учителите инструменти, чрез които да могат да осъществят контрол и оценка на учебните постижения на учениците в електронна среда - в присъствено обучение и обучение от разстояние.
Ще бъде разгледана виртуалната платформа GeoGebra.org, в която могат да се създават интерактивни листове с GeoGebra Activity . Те могат да се интегрират във виртуални класни стаи, както и да се превръщат в GeoGebra Classroom: виртуален час, в който учителят наблюдава едновременно напредъка на всеки ученик. Функционалностите на виртуалната платформа правят динамичните интерактивни листове удобни за работа в час и за провеждане на изпити, контролни и класни работи в електронна среда.
Ръководители на курса: гл. ас. д-р Севдалина Георгиева

Индивидуална такса за курсист – 50 лв.
Време на провеждане – 03-04.04.2021 г.
Хорариум - 16 академични часа (8 акад. часа синхронно обучение в електронна среда и 8 акад. часа самостоятелна работа и консултиране).
03.04.2021 г. - 8 акад. часа синхронно обучение в електронна среда (курсистите ще разполагат с линк за включване до 9.00 часа на 20.03.2021 г.)
04.04.2021 г.- самостоятелна работа и консултиране
Брой квалификационни кредити – 1.

Място на провеждане – синхронно обучение в електронна среда

След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: Курс № 015620

*** ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА Е НЕОБХОДИМО ДА ИЗПРАТИТЕ В ДЕНЯ НА ПЛАЩАНЕТО ДАННИТЕ, НА ЛИЦЕТО, НА КОЕТО ЩЕ БЪДЕ СЪСТАВЕНА ФАКТУРАТА – e-mail: fsodikpo@shu.bg


Уважаеми колеги,
Моля във връзка с издаване на удостоверения , да попълните следните данни:
Email address *
От 25 май 2018 г. влиза в сила новият регламент за защита на личните данни General Data Protection Regulation за краткост (GDPR), който се отнася за всички граждани на Европейския съюз.За да отговорим напълно на новия европейски регламент ние от Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" публикуваме задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (GDPR). В линкът сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни. https://drive.google.com/open?id=1Ein-t-Z17_mBWf1XcTAzjufBEaZapCy8 *
Required
Име, презиме, фамилия (по лична карта) *
Дата на раждане (ден, месец, година) *
MM
/
DD
/
YYYY
Място на раждане (гр. /с. , обл. ) *
Месторабота (пълно наименование на образователната институция, гр. /с. , обл. ) *
На длъжност *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Shumen University. Report Abuse