RMK Oandu-Ikla matkatee külastajate rahulolu uuring
Lugupeetud RMK Oandu-Ikla matkatee külastaja,

Palun Teie abi uuringu teemal „Jalgsimatkatoodete arendamine RMK Oandu-Ikla matkatee näitel“ läbiviimiseks. Teie seisukohtade teadasaamine aitab paremini mõista matkatee külastajate vajadusi ja ootusi ning seeläbi kujundada Teile kõige sobivamad lahendused. Käesolev küsimustik on anonüümne, mis koosneb 14 küsimusest.
Kui Teil tekib küsimusi seoses ankeedi või kogu uuringuga, vastan meeleldi Teie küsimustele.

Getlyn Kaevats
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
E-post: getlynk@gmail.com
Tel: +372 56 66 44 15
1.Millist matkatee lõiku külastasite? Kui olete külastanud rohkem kui ühte lõiku, valige mitu vastusevarianti.
2.Mitu korda olete külastanud RMK Oandu-Ikla matkateed?
3.Millal külastasite RMK Oandu-Ikla matkateed? Vastake viimase külastuse põhjal.
4.Millist matkamisvahendit/vahendeid kasutasite?
5.Kui ööbisite matkateed külastades, siis kus ööbisite? Vajadusel valige mitu vastusevarianti
6.Kellest koosnes Teie matka seltskond? Vastake viimase külastuse põhjal.
7.Kust saite peamist informatsiooni Oandu-Ikla matkatee kohta?
8.Millega olite matkateed külastades rahul ja millega mitte?
1. Ei olnud üldse rahul
2. Ei olnud rahul
3. Olin osaliselt rahul osaliselt mitte
4. Pigem rahul
5. Olin väga rahul
6. Ei oska öelda
Matkatee tervikuna
Puhkekohad
Raja puhtus
Teeviidad ja juhised
Parkimisvõimalused
Infotahvlid
Info asjakohasus ja piisavus ( internet, ajalehed, ajakirjad, raaido jne)
Infopunktid
Toitlustuskohad
Majutuskohad
Külalislahkus
Kasutatavate võimaluste ohutus (vaatetornid, veekogud jne)
Matkakaartide täpsus
Veevõtukohad
Jäätmemajanduse korraldus
Radade korrasolek (maastik, laudteed, sillad, maastikusõidualad, vaatetornid jne)
Puukuur (lõhkumispakk, kirves või kiil, puude olemasolu ja piisav kogus)
Lõkkekohad (istepingid, lõkkease, lõkkerest, ämber, veeanum, suunav viit lähima veevõtukohani)
Pesemisvõimalused
Läbipääsetavus
9.Kui Te ei jäänud millegagi rahule, siis mis oleks võinud olla teisiti?
Your answer
10.Mis võiksid Teie arvates matkateel kindlasti olla? Valige loetelust viis kõige olulisemat kriteeriumit ning järjestage, kus 1 on kõige olulisem ja 5 vähem olulisem
• Puhkekohad • Toitlustuskohad • Majutuskohad • Vaatamisväärsused • Juhised, teeviidad, infotahvlid • Puhta vee võtmiseks kohad • Lõkkekohad • Peatuspingid iga teatud km tagant • Infopunktid, looduskeskused • Prügikastid • Pesemisvõimalused • Seadmete laadimiskohad • Viidad rajalt majutus- ja toitlustuskohtadele ning muudele lisateenuseid pakkuvatele ettevõtetele
Your answer
11.Milline oli ilm matka päeval/ päevadel, viimase külastuse põhjal? Võite valida ka mitu vastusevarianti.
12.Sugu
13.Mis on Teie sünniaasta?
Your answer
14.Millises maakonnas elate?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service