[Earth Day Clean Up] Register for your Organization
The Registration Form for companies, schools and groups who want to participate and contribute more to the global movement Earth Day in Vietnam.
- Time (estimate): April 22nd, 2018, 8:30 - 10:30 AM
- Locations: Ho Chi Minh City, Hanoi, Phu Quoc, Hue, Da Nang, Mui Ne and more

Form Đăng ký cho các công ty, trường học và tổ chức muốn tham gia Sự kiện Ngày Trái Đất 2018 theo dạng nhóm và đóng góp cho Ngày Trái Đất - một chuyển động toàn câu - ở Việt Nam.
- Thời gian (dự kiến): 22 tháng 4 năm 2018, 8:30 - 10:30 AM
- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Quốc, Huế, Đà Nẵng, Mũi Né và nhiều hơn nữa

Your Organization | Tên Tổ chức *
Your answer
Contact person Name | Tên Người đại diện Liên lạc *
Recommended to be Management, CSR or HR Representatives | Khuyến khích là Đại diện Ban lãnh đạo, Phòng Trách nhiệm Xã hội hoặc Nhân sự
Your answer
Email *
Your answer
Mobile Phone | Số điện thoại di động *
Your answer
Your expectations when joining Earth Day | Mong muốn của bạn khi tham gia Ngày Trái Đất *
Required
Do you want to become a sponsor of Earth Day 2017 to bring more values to the community? | Bạn có muốn trở thành nhà tài trợ cho Ngày Trái Đất để đem đến nhiều giá trị hơn cho cộng đồng? *
After Earth Day, do you want to contribute further to the cause of environmental protection in Vietnam? | Ngoài Ngày Trái đất, bạn có muốn đóng góp cho mục tiêu Bảo vệ môi trường ở Việt Nam không? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms