แบบสอบถามความพึงพอใจและการบอกต่อประสบการณ์ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์วันธรรมดาน่าเที่ยว www.weekdayspecialthailand.com ปี 2562
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการใช้งานเว็บไซต์ www.weekdayspecialthailand.com เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ: สำหรับข้อเสนอแนะที่โดนใจ ทาง มีของที่ระลึกให้ท่านละ 1 ชิ้น จำนวน 100 รางวัล

กติกา
1.ผู้ร่วมประเมินเว็บไซต์ต้องเคยใช้บริการเว็บไซต์ www.weekdayspecialthailand.com
2.ผู้ร่วมประเมินเว็บไซต์ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและความพึงพอใจด้านการใช้งานเว็บไซต์ทุกข้อที่กำหนด
3.สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะกรรมการคัดเลือกจากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและเป็นประโยชน์ต่อเว็บไซต์
6.หากตรวจพบว่าผู้โหวตท่านใดมีเจตนาทุจริต ไม่ว่าวิธีใดก็ตาม จะทำการตัดสิทธิ์ทันที
7.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8.ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทาง FB: วันธรรมดาน่าเที่ยว จะต้องติดต่อท่านตามข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบสำรวจสอบความพึงพอใจ เพื่อยืนยันตัวตน หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

1.1 ชื่อ-สกุล *
Your answer
1.2 เบอร์ติดต่อ *
Your answer
2. เพศ *
3. อายุ *
4. อาชีพ *
5. ระดับการศึกษา *
6. ท่านรู้จักเว็บไซต์ www.weekdayspecialthailand.com จากช่องทางใด *
Required
7. เว็บไซต์ www.weekdayspecialthailand.com มีข้อมูลท่องเที่ยวที่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน *
8. เว็บไซต์ www.weekdayspecialthailand.com เป็นสื่อกลางให้ท่านอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านการท่องเที่ยวในวันธรรมดา ก่อนการตัดสินใจเดินทาง มากน้อยเพียงใด *
9. เว็บไซต์ www.weekdayspecialthailand.com มีผลต่อความสนใจในการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาเพียงใด *
10. หลังจากที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.weekdayspecialthailand.com แล้วท่านเกิดความต้องการเดินทางไปเที่ยวช่วงวันธรรมดาหรือไม่ ? *
11. โปรดระบุเหตุผลที่ ต้องการหรือไม่ต้องการ เดินทางไปเที่ยวช่วงวันธรรมดา *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service