การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสืบค้นและยกร่างคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร”
เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสืบค้นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สามารถจัดเตรียมเอกสาร
และยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ผลงานวิจัยได้ ถูกต้อง ตามความต้องการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
และพัฒนาทักษะ ความรู้ ในการสืบค้นเอกสารทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา วิเคราะห์ และ ประมวลผลมาใช้
ประกอบการยกร่างคำขอสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม SC 2218 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
*
ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
Your answer
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
เพศ *
หน่วยงาน *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
อาชีพ *
วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วม *
Required
ท่านเคยเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสืบค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ *
หากเคยอบรมหัวข้อเกี่ยวกับเทคนิคการสืบค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา *
กรุณาระบุระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service