Rejestracja

Udział w Seminarium jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 maja 2015 r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje data przesłania zgłoszenia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji z uwagi na brak miejsc.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question