Badanie Satysfakcji Pacjenta w Nocnej i Świątecznej Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Szanowni Państwo!
Doskonaląc jakość świadczonych usług medycznych staramy się słuchać rad i uwag naszych pacjentów.
Dzięki tym informacjom będziemy mogli lepiej poznać potrzeby i spełniać Państwa oczekiwania.
Wypełnienie poniższej ankiety polega na wybraniu jednej odpowiedzi zgodnej z Pastwa oczekiwaniami.
Oczekujemy również dopisania uwag Państwa. Ankieta jest anonimowa.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question