Ankieta dotycząca losów edukacyjno-zawodowych absolwentów Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie.

Drodzy Absolwenci!
Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej Waszych losów edukacyjno - zawodowych po ukończeniu Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie. Za udzielenie odpowiedzi serdecznie dziękujemy! Ankieta jest w całości anonimowa i służy podniesieniu efektywności nauczania.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Proszę dokonać oceny w jakim stopniu okres nauki w ZSP Nr 2 wpłynął na ukształtowanie się i rozwój własnych kompetencji

  w skali od 1 do 5 1 - nie miała wpływu 5 - miała bardzo duży wpływ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question