Hallgatói jóllét kérdőív
Kedves Hallgatók! Arra szeretnénk kérni, hogy segítse kutatásunkat az alábbi kérdőív kitöltésével. A kapott eredményeket anonim módon használjuk fel csak és kizárólag kutatási célból elemezzük az adatokat. NEPTUN kódját csak azért kérjük, hogy a kódjával nyilatkozik arról, hogy önként vállalja a kérdőív kitöltését. Együttműködő segítségét ezúton is köszönjük. A Magatartástudományi és Módszertani Tanszék oktatói

A kutatás a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, a „Jó kormányzást megalapozó közszolgálat fejlesztés” című projekt keretében megvalósuló Dr. Hegedűs Judit által vezetett Ludovika Kutatócsoporton belül valósul meg.

NEPTUN kód
Your answer
Neme
Életkora
Your answer
Lakhelye
Szakiránya
Szülei együttélnek?
Ha elváltak, akkor hány éves volt?
Your answer
Ha elváltak, akkor kivel élt utána?
Your answer
Vannak testvérei?
Ha vannak, akkor hány évesek?
Your answer
Milyen típusú középiskolába járt?
Rendészeti tagozatos volt?
Ítélje meg 5 fokú skála segítségével, hogy középiskolai évei során mennyire érezte magát motiváltnak a tanulásban?
Egyáltalán nem
Teljes mértékben
Ítélje meg 5 fokú skála segítségével, hogy középiskolai évei során mennyire érezte magát sikeresnek a tanulásban?
Egyáltalán nem
Teljes mértékben
A további kérdések jelenlegi tanulmányaira vonatkoznak. Az elmúlt félévben mennyi volt a heti óraszáma?
Your answer
Hétköznap átlagosan hány órát tölt tanulással a tanórákat követően? (óra/nap)
Your answer
Hétvégén átlagosan hány órát tölt tanulással ? (óra/nap)
Your answer
Ítélje meg 5 fokú skála segítségével, hogy mennyire igazak Önre az alábbi állítások! (1 - egyáltalán nem értek egyet; 5 - teljesen egyetértek)
1
2
3
4
5
Szívesen tanulok a felsőoktatásban.
Elegendő szabadidővel rendelkezem.
Tanáraimmal általában jól kijövök.
A tanárok túl sokat követelnek.
Szívesen elmondom osztályfőnökömnek a személyes problémáimat.
Ha iskolát kellene váltanom, a szakasztársaim hiányoznának.
Amikor befejezem az egyetemet, a szakasztársaimmal szeretnék kapcsolatot tartani.
Összességében szeretek erre az egyetemre járni.
Biztosabb vagyok benne, hogy még a legnehezebb egyetemi feladatokat is meg tudom oldani.
Meg vagyok győződve arról, hogy még a legbonyolultabb fogalmakat is meg tudom érteni.
Tudom, hogy képes vagyok jól teljesíteni mind az egyetemi feladatokban, mint az egyetemi dolgozatokban.
Meg vagyok győződve arról, hogy alaposan el tudom sajátítani az egyemen tanult dolgokat.
Kérjük, jelölje be, hogy az alábbi állítások jellemzőek vagy nem jellemzőek az ön tanulással kapcsolatos hozzáállására!
Jellemző
Nem jellemző
Ha tanulok, az lebeg a szemem előtt, hogy így juthatok magasabb pozícióba (álláshoz, jobb munkahelyhez…).
Ha elkezdek egy feladaton dolgozni, semmi nem tud kizökkenteni belőle.
Csak azt szoktam megtanulni, ami érdekel.
Célom a továbbtanulás, ezért alaposan tanulok.
Ha rossz eredményt érek el, szégyenkezem a családom és a társaim előtt.
Ha nem ez lenne előttem az egyetlen lehetőség, nem tanulnék.
Magamtól is utánanézek a dolgoknak, hogy a kérdéseimre választ kapjak.
Érdemes jól tanulni, mert új munkahelyi lehetőség lesz érte a jutalom.
Néha úgy elmerülök a tanulásban, hogy elfelejtkezem minden másról.
Ha valami érdekeset találok a tananyagban, sokszor hozzáolvasok – pedig nem lenne kötelező.
Az eredmény a tudásom mércéje, ezért igyekszem minél jobban teljesíteni, tesztekben minél több %-ot elérni.
Több időt fordítok a tanulásra, ha úgy érzem, hogy társaim többet tudnak.
Szeretem, ha megdicsérnek azért, mert tanulok.
Ha arra gondolok, hogy több tanulással jobb lehetőségeket érek el, szorgalmasabban tanulok.
Az unalmasabb anyagokat is megtanulom, mert nem mindegy, milyen eredményem lesz.
Ha jó eredményt érek el, sokan elismerően beszélnek róla – ezt szeretem.
Attól félek, hogy nem tudok a családom elvárásainak megfelelni.
Annyira tudom a figyelmem összpontosítani a tanulásra, hogy semmi sem tud megzavarni.
Szeretek a dolgok mélyére ásni.
Bánt, hogy mit gondolnak rólam a társaim, ha rosszul teljesítek.
Ha többet tudok, jobban érvényesülhetek.
Ha nem kapnék elismerést az eredményeimért, nem lenne olyan izgalmas számomra a tanulás.
Élvezem, ha egy bonyolult feladatot önállóan meg tudok oldani.
Ha egy problémát akarok megoldani, semmi sem tud eltéríteni.
Csalódnak bennem otthon, ha rossz eredményt érek el.
Az növeli a tanulási kedvemet, ha munkatársaim (környezetem) elismernek.
A nagyobb tudás biztosítja, hogy később még komolyabb tudás birtokába juthassak.
A jó eredményt otthon nagy elismeréssel fogadják.
Az eredményes tanulás a legfontosabb a számomra.
Nagyon kitartóan szoktam tanulni.
Mivel tölti a szabadidejét a tanév során? Jelölje meg, hogy átlagosan milyen gyakran!
Naponta
Hetente
Ritkán
Soha
olvasás (könyv és elektronikus is, de nem lecke: szépirodalom vagy ismeretterjesztő)
tévé, video (elektronikus ezközön is)
filmnézés (mozi is)
zenehallgatás
számítógépes kapcsolattartás: e-mail, facebook, chat
számítógépes játék
sportolás, kirándulás, séta
párkapcsolat
színház, koncert, múzeum
buli, diszkó
kézműves tevékenység (barkácsolás, rajz)
munka pénzért
egyéb (írja be!)
Hány órakor megy aludni átlagosan hétköznap?
Your answer
Mikor kel hétköznap?
Your answer
Alvással töltött órák száma hétköznap: óra/nap
Your answer
Hány órakor megy aludni átlagosan hétvégén?
Your answer
Mikor kel hétvégén?
Your answer
Alvással töltött órák száma hétvégén: óra/nap
Your answer
Hány órakor megy aludni átlagosan szünidőben?
Your answer
Mikor kel szünidőben?
Your answer
Alvással töltött órák száma szünidőben: óra/nap
Your answer
Kérjük, jelölje be, hogy az alábbi két mondat mennyi igaz az ön egészségi állapotára az alábbiak szerint!
Nagyon rossz
Kicsit rossz
Közepes
Nagyon jó
Összességében hogyan minősíti saját egészségi állapotát?
Kortársaihoz hasonlítva hogyan minősíti saját egészségi állapotát?
Az alábbi állítások arra vonatkoznak, hogy hogyan érezte magát fizikailag az elmúlt fél évben!
Soha
Ritkán
Inkább ritkán
Előfordul
Inkább gyakran
Gyakran
… milyen gyakran esett nehezére elaludni éjszakánként?
… milyen gyakran ébredt fel éjszakánként?
… milyen gyakran voltak rémálmai vagy zavaró álma?
… milyen gyakran aludt nyugodtan, zavartalanul?
… milyen gyakran tapasztalt fejfájást?
… milyen gyakran fájt a feje, amikor nagy nyomás helyezkedett önre, hogy elintézzen dolgokat?
… milyen gyakran fájt a feje, amikor frusztrált volt, mert nem úgy mentek a dolgok, ahogyan kellett volna vagy bosszantotta valaki?
… milyen gyakran voltak gyomorbántalmai (emésztési zavara)?
… milyen gyakran kellett gondosan odafigyelnie arra, hogy mit eszik, hogy elkerülje a gyomorbántalmakat?
… milyen gyakran érzett émelygést, hányingert?
… milyen gyakran volt székrekedése vagy hasmenése?
Az alábbi állítások arra vonatkoznak, hogy hogyan érezte magát fizikailag az elmúlt fél évben!
0 alkalommal
1-2 alkalommal
3 alkalommal
4 alkalommal
5 alkalommal
6 alkalommal
7-nél több alkalommal
Az elmúlt félévben hányszor voltak kisebb megfázásai (olyanok, amelyek miatt kellemetlenül érezte magát, de nem kényszerült miattuk ágyba vagy nem hiányzott miattuk a munkából)?
Az elmúlt félévben hányszor voltak légúti fertőzései, komolyabbak, mint az enyhe megfázások, amelyek leverték a lábáról (pl. hörghurut, arcüreg-gyulladás, stb.)?
Az elmúlt fél évben mikor egy csúnya megfázása vagy influenzája volt, akkor az átlagosan mennyi ideig tartott?
Kérjük, ítélje meg, mennyire érzi igaznak az alábbi állításokat! 0-5-ig terjedő skálán jelölje válaszait! (0=nem 1=nagyon kicsit jellemző, 5=teljes mértékben jellemző)
0
1
2
3
4
5
Gyakran érzi fáradtnak magát?
Gyengének érzi-e magát?
Kedvetlenebbnek érzi magát, mint régebben volt?
Jobban irritálják apróbb dolgok, mint régen?
Érzi-e úgy néha, hogy a teste olyan, mint egy kimerülő elem?
Az elmúlt 7 napban milyen gyakran fordultak elő Önnel az alábbiak?
Szinte soha
Néha
Gyakran
Szinte mindig
Nem volt étvágya, nem akart enni.
Nehezen tudott koncentrálni arra, amit csinál.
Lehangoltnak érezte magát.
Úgy érezte, hogy kényszeríteni kell magát, és nagy erőfeszítésébe kerül, hogy elvégezze a feladatát.
Szomorú volt.
Nem tudta elvégezni a feladatait (otthon, munkában, iskolában).
Jellemzőek-e az alábbi állítások életvitelére, gondolkodására? Kérjük, jelölje a megfelelő válaszokat!
Igen
Nem
Sokat túlórázom/dolgozom, tanulok kötelezettségemen felül is
Erősen koncentrálok a legtöbb helyzetben
Képtelen vagyok másoknak átadni a feladataimból
Úgy érzem, a feladataimat mindig tökéletesen kell megoldanom
Gyorsan beszélek, járok és (vagy) vezetek
Gyakran szorít az idő
Erős bennem a versenyszellem
Ritkán vagyok boldog és elégedett
Úgy érzem, nem én irányítom az életemet
Gyakran kockáztatok
Nehezemre esik, hogy kiálljak magamért
Úgy érzem, mások kihasználnak
Általában magamba fojtom a dühömet
Ha boldogtalan vagyok, ritkán mondom el másoknak
Ha dühös leszek, később bűntudatom támad miatta
Általában elrejtem az érzéseimet
Igyekszem elkerülni a másokkal való konfliktust
Nehezemre esik másoktól szívességet kérni
Többnyire halogatom a nehéz döntések meghozatalát
Nehézségeim vannak az életritmusom irányításával
Úgy érzem, nincs elegendő tartalékom
Kérjük, jelölje be, hogy a legutóbbi tanévben milyen gyakran történtek meg önnel az alábbiak!
Majdnem soha
Néha
Gyakran
Majdnem mindig
Teszthelyzetben vagy dolgozatírás közben nagyon feszültnek éreztem magam
Azt kívántam, hogy bárcsak ne zavarnának ennyire a tanulmányi számonkérések.
Amikor egy fontos dolgozatot vagy tesztet írtam, teljesen leblokkoltam.
Teljesen kétségbe estem, amikor egy fontos dolgozatot vagy tesztet írtam.
A tanulmányi számonkérések közben annyira ideges voltam, hogy még azt is elfelejtettem, amit addig tudtam.
Kérjük, jelezze, hogy jellemzőek voltak-e az alábbi állítások gondolkodására az elmúlt egy hétben, a mai napot is beleszámítva! Kérjük, jelölje a megfelelő válaszokat az alábbiak szerint!
Igen, jellemző volt
Nem, nem volt jellemző
Reményekkel telve és lelkesedéssel nézek a jövő elébe.
Akár fel is adhatnám, mert nincs semmi, amit tehetnék azért, hogy a dolgok jobbra forduljanak számomra.
Amikor a dolgok rosszul mennek azzal vígasztalom magam, hogy ez nem tarthat így örökké.
Nem tudom elképzelni, hogy milyen lenne az életem tíz év múlva.
A számomra legfontosabb dolgok megvalósítására tudok időt szakítani.
Számítok rá, hogy a jövőben sikeres leszek azon a téren, ami a legfontosabb számomra.
Sötéten látom a jövőmet.
Nagyon szerencsés vagyok és bízom abban, hogy nekem több jó jut osztályrészül, mint egy átlagembernek.
Egyszerűen nem vagyok szerencsés és nincs okom azt hinni, hogy a jövőben az leszek.