การลงทะเบียนรับสมัครนักเรียน
เพื่ิอปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักการศึกษา กรุงเทพ
มหานครจึงให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการรับสมัครนักเรียน online โรงเรียนบ้านนายสี สำนักงานเขตบางบอน จึงให้ผู้ปกครองที่มีความประสงค์สมัครเข้าเรียนแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า ได้ทางแบบฟอร์มนี้และนำเอกสารการสมัครเรียนมามอบให้ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1- 2563 รับสมัครนักเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร : 02-4157301
ระดับชั้นการสัมคร
คำนำหน้า
ชื่อ-นามสกุล นักเรียนที่สมัครเรียน (ไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ)
Your answer
วัน/ดือน/ ปีเกิด (ระดับอนุบาล พ.ศ. 2558 ถึง 16พ.ค.2559 ป.1 เกิด พ.ศ.2556)ตัวอย่าง 30122563
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน
Your answer
ชื่ิอ-นามสกุล (ผู้ปกครอง)
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
Your answer
สถานศึกษาเดิม
Your answer
ขอบคุณที่ไว้ใจโรงเรียนบ้านนายสี ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-4157301 กรุณาใส่คำตอบ ว่า ครับ /ค่ะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy