สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ จัดอบรมการรู้สารสนเทศ รายวิชา GE111: Value of Graduates วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องK943 นักศึกษาที่สนใจสามารถ ลงทะเบียนเข้าอบรม รอบละไม่เกิน 40 คน

  วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  หมายเหตุ: นักศึกษาลงทะเบียนอบรมได้ครั้งเดียวเท่านั้น กำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนอบรม GE111 หมดเขตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 หรือนักศึกษาลงทะเบียนครบตามจำนวน 40 คน

  คลิก Submit เพื่อเข้าร่วมอบรม