ลงทะเบียนสอบ TOEFL ITP
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1,400 บาท บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1,700 บาท
Title (คำนำหน้านาม) *
คำนำหน้านาม *
First Name (ชื่อผู้สอบ) (English only,กรอกเป็นภาษาอังกฤษ) *
(Only put your name without title ex. Manee , Supansa /กรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่ใส่คำนำหน้าชื่อ เช่น Manee Supansa)
Your answer
Last Name (นามสกุลผู้สอบ) (English only,กรอกเป็นภาษาอังกฤษ) *
(Ex. Rukmeuangthai, Pendekdee etc.)
Your answer
ชื่อผู้สอบ (กรอกเป็นภาษาไทย โดยไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ) *
(ตัวอย่างเช่น มานี, สุพรรษา)
Your answer
นามสกุลผู้สอบ (กรอกเป็นภาษาไทย) *
Your answer
Your ID / Passport No. (เลขบัตรประชาชน / เลขพาสปอร์ทของผู้สอบ) *
Your answer
Test Taker's Telephone No. (เบอร์โทรศัพท์ของผู้สอบ) *
(Only put the number without any symbols ex.081xxxxxxx, no dash and space please / กรอกเบอร์โทรศัพท์โดยไม่ต้องใส่สัญลักษณ์ ตัวอย่างเช่น 081xxxxxxx เป็นต้น)
Your answer
Date of Birth (M/D/Y) (เดือน/วัน/ปีเกิด) *
Your answer
What 's your occupation? (คุณประกอบอาชีพอะไร) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service