แบบสอบถามแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์หอสมุด (ศูนย์วิทยบริการ) www.lib.bru.ac.th
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ขอบคุณครับ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
1.2 ประเภทสมาชิก/สถานภาพ
1.3 สังกัดคณะ/หน่วยงาน
2.1ท่านรู้จักเว็บไซต์หอสมุด จากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
2.2 ท่านเข้าเว็บไซต์หอสมุด ด้วยจุดประสงค์ใด (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
2.3 ท่านได้เปิดเข้าเว็บไซต์หอสมุด บ่อยครั้งเพียงใด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms