Αξιολόγηση Συνεδρίου
Αξιολογήστε τους παρακάτω τομείς διοργάνωσης του συνεδρίου.
Επίπεδο προφορικών εισηγήσεων *
ανεπαρκές
άριστο
Ποιότητα βιωματικού εργαστηρίου που παρακολούθησα (εφόσον συμμετείχατε σε εργαστήριο)
χαμηλή
άριστη
Ποιότητα χώρων διεξαγωγής του συνεδρίου *
ανεπαρκείς
άριστοι
Εξυπηρέτηση στη γραμματεία *
ανεπαρκής
άριστη
Εξυπηρέτηση από το προσωπικό της οργανωτικής επιτροπής (π.χ. πληροφορίες) *
ανεπαρκής
άριστη
Ποιότητα τεχνικού προσωπικού (προθυμία, επίλυση προβλημάτων) *
ανεπαρκής
άριστη
Ποιότητα - επάρκεια - εξυπηρέτηση catering *
ανεπαρκής
άριστη
Καθαριότητα - Ζητήματα υγιεινής *
ανεπαρκής
άριστη
Ποιότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης *
ανεπαρκής
άριστη
Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως αποκομίσατε οφέλη που θα σας βοηθήσουν στην επαγγελματική σας ανάπτυξη; *
καθόλου
πάρα πολύ
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service