แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2563
คำชี้แจง
1. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยข้อมูลที่ได้รับจะไม่มีผลกับการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่กรอกแบบประเมินนี้ ไม่มีการเปิดเผย และจะนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น
2. กรุณาเลือกระดับปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงและตอบแบบประเมินให้ครบทุกข้อ
ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
คำชี้แจง โปรดเลือกข้อมูลที่ตรงกับท่าน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ *
ห้อง *
ประเมินครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม. Report Abuse