แบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน
แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ      สภาพแวดล้อมในการทำงาน  และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงที่นำไปสู่บรรยากาศการทำงานที่มีสมรรถนะสูง  รวมทั้งการผูกใจผู้ปฏิบัติให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
แบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 4 ส่วน  ดังนี้
ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy