Virittäjät - TVT -strategiat toimimaan (3op)

Kohderyhmä: kehittäjäopettajat ja TVT-vastuuopettajat

Koulutuksessa suunnitellaan ja sovelletaan työvälineitä strategiatyöhön. Koulutus edistää vaativaa kehittämistyötä tekevien opettajien keskinäistä verkostoitumista ja osaamisen jakamista ja luo TVT-strategiatyön tueksi verkostoitunutta asiantuntijuutta.

Koulutuksen teemoja ovat:
– Strategian suunnittelu, toteutus ja arviointi
– Yhteisöllinen kehittämistyö ja kokeileva toimintakulttuuri
– Hyvät käytänteet ja toimintamallit
– Oppijan ja opettajat digitaidot ja kehittämistarpeet
– Opettajien osaamisen kehittäminen ja toisilta oppiminen
– Kehittämistyön tärkeimmät ammatilliset tietolähteet, resurssit ja työvälineet
– TVT-strategiatyö ammatillisessa yhteistyöverkostossa
– Oman ammatillisen verkoston rakentaminen kehittämistyön voimavaraksi

Koulutus sisältää verkko-orientaation ja 3 lähipäivää, joiden välissä etätyöskentelyä osin verkossa.

Aikataulu:
Koulutuspaikka: Hämeenlinna

Orientoiva verkkoluento 21.1.2016
1. lähipäivä 28.1.2016
2. lähipäivä helmikuu 2016
3. lähipäivä 17.3.2016


Koulutuksesta vastaavat HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu, Otavan Opiston Osuuskunta ja Suomen eOppimiskeskus ry.

Lisätietoja: http://bit.ly/OP5-Virittäjät

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image