S16 SEJ TRIAL SPM 2020
SET INI MENGANDUNGI 40 SOALAN OBJEKTIF. SILA JAWAB KESEMUA SOALAN.
KOD SEKOLAH *
NAMA PENUH MURID *
KELAS *
1 Maklumat berikut merujuk kepada sumbangan tamadun Mesopotamia. *
1 point
Captionless Image
2 Masyarakat Hwang Ho percaya jika raja memerintah dengan adil, kerajaan dan rakyat akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Apakah yang anda faham dengan konsep tersebut? *
1 point
3 Senarai berikut merujuk kepada negara kota dalam Tamadun Yunani. *
1 point
Captionless Image
4 Apakah kepentingan Alam Melayu kepada Tamadun India? *
1 point
5 Rajah berikut merupakan perubahan yang berlaku kepada kerajaan Funan. *
1 point
Captionless Image
6 Mengapakah unsur mitos dan legenda berkaitan asal usul raja digunakan semasa pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara? *
1 point
7 Rajah berikut merujuk kepada masyarakat Arab Jahiliah. *
1 point
Captionless Image
8 Peristiwa tersebut telah berlaku kepada Nabi Muhammad SAW semasa baginda berumur 35 tahun. *
1 point
Captionless Image
9 Maklumat berikut berkaitan dengan perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan orang Arab Madinah. *
1 point
Captionless Image
10 Apakah reaksi orang Islam apabila mendengar khabar angin tentang kematian Uthman bin Affan yang dihantar untuk menerangkan tujuan mereka ke Makkah? *
1 point
11 Maklumat berikut berkaitan dengan sumbangan khalifah pada zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin. *
1 point
Captionless Image
12 Rajah berikut berkaitan dengan cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. *
1 point
Captionless Image
13 Maklumat berikut berkaitan dengan teori kedatangan Islam di Asia Tenggara. *
1 point
Captionless Image
14 Kedatangan Islam telah mengubah sistem politik di Asia Tenggara. Apakah perubahan tersebut? *
1 point
Captionless Image
15 Maklumat berikut berkaitan dengan sistem perundangan Kesultanan Melayu Melaka. *
1 point
Captionless Image
16 Maklumat berikut berkaitan dengan watak yang terdapat dalam cerita jenaka atau cerita lucu masyarakat Melayu. *
1 point
Captionless Image
17 Peta 1 menunjukkan laluan utama pelaut Eropah ke Kepulauan Rempah. *
1 point
Captionless Image
18 Gambar 1 adalah alat yang telah dicipta oleh Jethro Tull. *
1 point
Captionless Image
19 Graf 1 menunjukkan kadar pengeluaran bijih timah di Tanah Melayu oleh pemodal Eropah dan China. *
1 point
Captionless Image
20 Mengapakah perkembangan perusahaan perkilangan di Tanah Melayu perlahan sebelum abad ke-20? *
1 point
21 Tokoh berikut adalah nasionalis di Asia Tenggara yang telah menghasilkan karya sastera sebelum Perang Dunia Kedua. *
1 point
Captionless Image
22 Persatuan Belia Buddha adalah pertubuhan tahap pertama di Burma yang menggunakan Isu Kasut untuk membangkitkan semangat nasionalisme rakyat. Mengapakah persatuan tersebut ditubuhkan? *
1 point
23 Mengapakah kedatangan British ke Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah ditentang oleh pemimpin setempat *
1 point
Captionless Image
24 Pasukan Force 136 ditubuhkan dalam kalangan orang Melayu. Apakh tujuan penubuhan pasukan tersebut? *
1 point
25 Bagaimanakah sempadan wilayah kekuasaan seseorang raja kerajaan Melayu tradisional ditentukan? *
1 point
26 Kata perbilangan adat berikut diamalkan oleh masyarakat Adat Perpatih di Negeri Sembilan. *
1 point
Captionless Image
27 Apakah muslihat British memperkenalkan Malayan Union pada tahun 1946 di Tanah Melayu? *
1 point
28 Kerajaan British di Sarawak telah mengeluarkan Surat Pekeliling Bil. 9. Mengapakah surat tersebut dikeluarkan? *
1 point
29 Sistem Ahli dilaksanakan di Tanah Melayu dari bulan Januari 1951 hingga bulan Jun 1955. Bagaimanakah sistem tersebut dapat memperkukuh perpaduan rakyat? *
1 point
30 Maklumat berikut berkaitan dengan peranan Suruhanjaya Reid . *
1 point
Captionless Image
31 Pasangan manakah yang betul tentang cadangan pembentukan Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew? *
1 point
Captionless Image
32 Jadual berikut berkaitan pembahagian kerusi dalam perwakilan parlimen semasa pembentukan Malaysia 1963. *
1 point
Captionless Image
33 Sistem Republik yang diamalkan di Perancis, Korea Selatan, India dan Filipina membolehkan seseorang Presiden yang dilantik memegang dua jawatan. Apakah jawatan tersebut? *
1 point
Captionless Image
34 Pernyataan berikut berkaitan dengan Perlembagaan Malaysia. *
1 point
Captionless Image
35 Rajah di bawah berkaitan dengan proses pilihan raya di Malaysia. *
1 point
Captionless Image
36 Rancangan Malaya Pertama diperkenalkan sejak sebelum merdeka lagi. Apakah matlamat utama rancangan ini dilaksanakan? *
1 point
Captionless Image
37 Senarai berikut adalah antara syarikat yang terlibat dalam Dasar Penswastaan. *
1 point
Captionless Image
38 Kenyataan berikut adalah salah satu program dalam melaksanakan Dasar Pendidikan Kebangsaan. *
1 point
Captionless Image
39 Apakah faktor yang membawa kepada kemunculan blok dunia dan Perang Dingin? *
1 point
40 Jadual berikut berkaitan dengan Mesyuarat Menteri-menteri Luar ASEAN pada November 1971. *
1 point
Captionless Image
RETYPE BY CIKGU AZIMAH@SMKBRP
#PastiLulus #iLoveSejarah
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy