Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na Uczestników wydarzenia: POMPUJEMY na rzecz Mam Haka na Raka w KNUROWIE

POMPUJEMY na rzecz Mam Haka na Raka w KNUROWIE,

to wydarzenie, które odbędzie się w sobotę 14 czerwca 2014 roku na placu 700-lecia w Knurowie podczas obchodów Dni Knurowa.

A to oznacza, że wtedy duuuuuża grupa osób będzie wykonywać ćwiczenia - pompki ('męskie'/'damskie'), aby przede wszystkim bardziej wypromować projekt Mam Haka na Raka w Knurowie i dobrze się bawić, a przy okazji spróbować pobić Rekord Guinnessa: 'najwięcej ludzi wykonujących pompki'.

Natomiast pomiędzy godzina 16.00 a 18.15 wszyscy, którzy internetowo zgłosili się wcześniej (do 13 czerwca br. włącznie) i zostali zakwalifikowani oraz wszyscy, którzy w tym czasie zgłoszą się osobiście i zostaną zakwalifikowani, potwierdzą swoją obecność - wpisując się na stosowna listę, otrzymają Pakiet Uczestnika (maksymalnie pierwsze 1 000 osób, a składać się będą z: identyfikatora, wody, mokrych chusteczek i zaświadczenia. ) i wezmą udział w dodatkowych atrakcjach, np. sesja fotograficzna i inne. O godzinie 18.30 wszyscy zakwalifikowani uczestnicy zbiorą się w wyznaczonym miejscu i najpierw podejmą próbę - próby pobicia Rekordu Guinnessa, a zaraz po niej podejmą oficjalna próbę.

Jeśli, według naszych obliczeń, okaże się, że pobiliśmy Rekord Guinnessa, wówczas materiały dowodowe, tj. lista obecności oraz zdjęcia i filmiki wykonane podczas oficjalnej próby pobicia Rekordu Guinnessa, po wydarzeniu wyślemy do Komisji w Londynie, aby mogła zweryfikować i zatwierdzić nasz wynik.

Przed, w trakcie i po wydarzeniu, wszyscy zakwalifikowani uczestnicy będą na bieżąco informowani, np. za pomocą e-maila i/lub telefonu oraz innych ogólnodostępnych źródeł informacyjno-komunikacyjnych. Osoba do kontaktu: Aneta Nowak - Prezes SCPR, a.nowak@scpr.org.pl / 0 721 684 439.

O projekcie Mam Haka na Raka w Knurowie, którego Organizatorem Lokalnym jest Grupa LIMFA z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 z Knurowa - w ramach Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży - edycji 7. - Mam Haka na Raka, którego Organizatorem Krajowym jest Polska Unia Onkologii z Warszawy - dowiecie się z bloga: www.mamhakanarakawknurowie.blogspot.com i fanpage'a w Facebook'u: https://www.facebook.com/pages/Mam-Haka-na-Raka-w-Knurowie/730208930330208

Za zorganizowanie niniejszego wydarzenia odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Cztery Pory Roku (SCPR) z siedzibą w Knurowie będące Lokalnym Partnerem Strategicznym - knurowskiej Grupy LIMFA, któremu bezpośrednio pomoże Fight Club Knurów, Centrum Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z Knurowa oraz niezbędne osoby fizyczne i/lub prawne, gdy dołączą do współpracy we wspólnie ustalonym zakresie.

Do tego przedsięwzięcia Organizatorów zainspirowała grupa nieformalna - Street Workout Gliwice - : http://infogliwice.pl/?p=18656

O dotychczasowych rekordach możecie przeczytać: http://rekordyguinessa.pl/najwiecej-ludzi-wykonujacych-pompki/ (Aktualny Rekord Guinnessa wynosi 916 osób pobity na Ukrainie, choć pod podanym adresem nie jest jeszcze wpisany, ponieważ obecnie jest weryfikowany przez Komisję z Rekordów Guinnessa w Londynie).

LICZBA POTRZEBNYCH UCZESTNIKÓW: minimum 917 osób.

WIEK KANDYDATKI/-A: ukończone minimum 7 lat (najpóźniej w dniu wydarzenia) - Niepełnoletnie osoby będą musiały dostarczyć specjalne zgody podpisane przez Rodzica/Opiekuna Prawnego (zgodnie z przesłaną przez Organizatora instrukcją).

MIASTO ZAMIESZKANIA KANDYDATKI/-A: Knurów i pozostałe Gminy Powiatu Gliwickiego oraz Gliwice i Zabrze, a także inne - nie wymienione tutaj - Gminy.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.

ZAPRASZAMY!

Zainteresowana/-y? TAK?! Wypełnij niniejszy formularz zgłoszeniowy i wyślij :) Im szybciej zgłosicie się, tym lepiej zorganizujemy wydarzenie. Rozumiemy też Wasze potrzeby, dlatego internetowe zgłoszenia przyjmujemy do 13 czerwca 2014 roku (włącznie ). Jednocześnie prosimy o bieżące sprawdzanie swojej skrzynki e-mail po wysłaniu do nas zgłoszenia. Z osobami, które wyślą internetowe zgłoszenie w możliwym ostatnim terminie, Organizator skontaktuje się najpóźniej w sobotę 14 czerwca 2014 roku do godziny 12.00.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question