Współzawodnictwo WDG 2018/2019
Zasady zdobywania Tytułu i Odznaki Grunwaldzkiej

TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Zapoznaj się z załącznikami:

"Łączy nas Grunwald" - program dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników
https://drive.google.com/file/d/1-Qi-0GsN_MeIfXokQQZCEsMpATkoHoJX/view?usp=sharing

Skarbiec zadań
http://odznaka.grunwald.zhp.pl/files/polskamyslaca/grunwald/skarbiec.pdf

Zadania grunwaldzkie powinny stać się kanwą rocznego planu pracy drużyny oraz inspiracją do zdobywania kolejnych stopni harcerskich i instruktorskich, sprawności, znaków służb i odznak specjalistycznych.

We wszystkich przypadkach określenie "drużyna" odnosi się do wszystkich podstawowych jednostek organizacyjnych. Poziom realizowanych zadań powinien odpowiadać psychofizycznym możliwościom i wiekowi harcerzy, zdobywających odznakę.

Drużyna zdobywająca Tytuł po raz pierwszy realizuje następujące zadania obowiązkowe:

1) "Turniej Grunwaldzki",
2) "Grunwaldzki Zwiad",
3) "Jak na Zawiszy"
4) zadanie na rzecz Zlotu Grunwaldzkiego*.

Szczegółowy opis zadań 1-3 znajduje się w Skarbcu Zadań Grunwaldzkich oraz na pierwszych stronach programu "Łączy nas Grunwald"

Drużyna zdobywająca Tytuł po raz drugi i kolejny powinna wykonać po jednym zadaniu z trzech bloków z propozycji programowej „Łączy nas Grunwald”, czyli:
1) jedno zadanie z bloku "100-lecie"
2) jedno zadanie z bloku "Rycerstwo”
3) jedno zadanie z bloku "Harcerstwo”
oraz
4) zadanie na rzecz Zlotu Grunwaldzkiego*.

UWAGA!
* Zadanie na rzecz Zlotu powinno być przez drużynę zrealizowane również wówczas, kiedy nie może ona w danym roku dotrzeć na Zlot (wówczas szczególnie zaleca się wykonanie zadań związanych z promocją Zlotu oraz wystrojem miasteczka zlotowego).

Zwracamy uwagę, iż dla gromad zuchowych, które zdobywają Tytuł po raz drugi i kolejny, opracowano trochę inne zadania, dostosowane do ich możliwości i zainteresowań.

Zasady przesłania kroniki do oceny
Kronikę wykonania zadań grunwaldzkich należy przesłać na adres kronika.grunwald@gmail.com w terminie do 5 maja. Wcześniej warto się zapoznać z zasadami przygotowania kroniki.
Warunkiem nadania Tytułu Grunwaldzkiego jednostce zdobywającej go po raz pierwszy jest udział co najmniej reprezentacji tej jednostki w Zlocie Grunwaldzkim.
Harcerzom wstępującym do drużyny grunwaldzkiej o stażu dłuższym niż jeden rok należy umożliwić realizację zadań odpowiadających treściom programowym "Turnieju Grunwaldzkiego", "Grunwaldzkiego Zwiadu" i zadania "Jak na Zawiszy".
Zdobywanie Tytułu i "Odznaki Grunwaldzkiej" można łączyć z programami i propozycjami programowymi hufców, chorągwi i Związku.
W toku realizacji zadań należy stosować elementy metodyki stosowanej do wieku harcerzy, korzystając z instrumentów metodycznych, takich jak: stopnie, gwiazdki, sprawności, znaki służb, projekty starszoharcerskie, odznaki specjalistyczne, a także z realizacją prób na stopnie instruktorskie.
Drużyny próbne mogą przystępować do współzawodnictwa grunwaldzkiego, ale Tytuł Drużyny Grunwaldzkiej będzie im nadany tylko pod warunkiem, że najpóźniej do 5 maja odpowiedni komendant wyda rozkaz, w którym poinformuje o pomyślnym zakończeniu przez drużynę okresu próbnego.

Jednostki organizacyjne wyższego rzędu niż drużyna mogą ubiegać się o Tytuł i Odznakę Grunwaldzką na następujących zasadach:
- kręgi instruktorskie - jeśli swoim działaniem upowszechniają w wymiernym zakresie problematykę grunwaldzką w środowisku działania oraz współuczestniczą w organizacji Zlotu Grunwaldzkiego;
- szczepy, związki drużyn - jeśli wszystkie jednostki organizacyjne wchodzące w jego skład zdobyły Tytuł i "Odznakę Grunwaldzką".
Kręgi instruktorskie, szczepy i związki drużyn spełniające powyższe warunki powinny złożyć "Wspólnocie Drużyn Grunwaldzkich" pisemne meldunki wraz z uzasadnieniem, do 5 maja każdego roku.


Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy, w przypadku problemów prosimy o kontakt na adres mailowy kronika.grunwald@gmail.com

Email address *
Dane jednostki
Hufiec *
Your answer
Pełna nazwa jednostki *
Your answer
Chorągiew *
Przedstawicielstwo *
Stopień, imię i nazwisko drużynowego *
Your answer
Numer telefonu
Your answer
Fanpage jednostki - link (jeśli posiada)
Your answer
Ogólna liczba członków jednostki *
Your answer
Ilość zdobytych Znaków Zawiszy *
Your answer
Który raz przystępujecie do Współzawodnictwa *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service