แบบทดสอบก่อนเรียน การกรอกเกรดในระบบบริการการศึกษา
การบันทึกช่วงคะแนน ปกติแล้ว จะเลือกเกรดรูปแบบใด *
Fix-Rate ในระบบการกรอกเกรดมีความหมายว่าอย่างไร *
ผู้สอนสามารถปริ้นผลคะแนนเกรดออกมาตรวจสอบได้ที่เมนูและไฟล์ชนิดใด *
รูปแบบเกรดมีทั้งหมดกี่รูปแบบ *
การกำหนดรูปแบบการปัดจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง หากคะแนนได้ 79.85 เมื่อคะแนนถูกปรับแล้ว คะแนนที่ได้หลังการปัดจุดทศนิยมจะได้เท่าไร *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.