ลงทะเบียนสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Cloud Computing" วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

สัมมนาเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจดิจิตอล”
ในหัวข้อ Cloud Computing
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมสัมมนา และคอนเนคชั่น เดอะ คอนเน็คชั่น เอดูคูซีน สถานีรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว

กำหนดการ
เวลา 8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 9.00 - 9.30 น. เปิดงาน ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เวลา 9.30 - 10.30 น. บรรยายในหัวข้อ “Cloud Computing สำหรับผู้บริหาร เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิตอล”
โดย ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ จาก สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute)
เวลา 10.30 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 11.00 - 12.00 น. บรรยายในหัวข้อ "Cloud Service กับ Cloud PaaS form ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล"
โดย คุณภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (แบบบุฟเฟ่)
เวลา 13.00 - 14.30 น. บรรยายในหัวข้อ"Digital Economy Strategy with Cloud Computing & Big Data"
โดย อาจารย์อมรเทพ ทองชิว จาก รีอินฟอร์ส บิสซิเนส อินเทลลิเจนซ์
- การต่อยอดธุรกิจด้วย Cloud Computing & Big Data
(จะพูดใน 2 ประเด็นหลัก คือ การสร้างความประหยัด และการสร้างรายได้ใหม่ๆ)
- การเตรียมพร้อมของภาคธุรกิจ (เรื่องเทคโนโลยี เรื่องบุคลากร และเรื่องการเงิน)
Workshop การระดมความคิดเห็น ในการสร้าง Business Model
เวลา 14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง และชมบูธประชาสัมพันธ์
เวลา 15.00 - 16.00 น. Workshop เทคนิคในการสร้างรายได้ใหม่ๆ ด้วย Open source Data Mining software Rapid Miner

ค่าลงทะเบียน พิเศษ! โอนเงินภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2558 เพียงท่านละ 499 บาทเท่านั้น
(ปกติท่านละ 799 บาท)
(ในกรณีองค์กรที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูป จะบวกภาษีมูลค่า 7% จากยอด 499 ค่ะ)

การโอนเงิน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 2342016565 บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อสำรองที่นั่งที่ opensource2day@gmail.com
โทรศัพท์ 0-2453-9629 โทรทัพท์เคลื่อนที่ 08-7099-0005 โทรสาร 0-2453-9628

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question