แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

เรื่อง ความพึงพอใจการให้บริการอินเตอร์เน็ตของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานะ
4. ระดับการศึกษา
5. สังกัด
6. ความถี่ในการเข้าใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยเฉลี่ยใน 1 เดือน
7. ลักษณะของการใช้งาน
8. ช่วงเวลาของการใช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
9. จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service