«Людяність і взаємодопомога»: гуманітарна ініціатива проти пандемії. Категорія "Подолання соціально-економічних наслідків пандемії"
Мета – допомога у подоланні наслідків соціально-економічних наслідків пандемії COVID-19 в Україні для соціальних підприємств та вразливих груп людей

Пріоритети:

• Захист працівників від порушень трудових прав, зокрема (незаконне звільнення, порушень договірних умов, дискримінація на робочому місці, переслідування профспілкових активістів, тощо). Діяльність може передбачати розробку алгоритмів колективних дій, надання правових консультацій, використання індивідуальних та колективних процедур вирішення трудових спорів, судовий захист порушених прав.
• Підтримка соціальних підприємств у адаптації їх бізнес-моделей до нових економічних реалій, впровадження нових інструментів роботи з клієнтами, пошук нових ринків збуту товарів та послуг за допомогою IT. У межах цього пріоритету вітаються проєкти, які надходять від соціальних підприємств, спрямованих на захист або задоволення потреб вразливих груп (ромські громади; бездомні; жертви домашнього насильства; люди з інвалідністю; родини, зайняті у неформальному секторі економіки та (або) з низьким рівнем доходу; біженці та шукачі притулку)
• Посилення вмінь і навичок громадян щодо фінансової грамотності, управління бюджетом домогосподарства та особистими фінансами. У межах цього пріоритету перевагу надаватимуть ініціативам, здатними до масштабування, організації національних інформаційних кампаній, мають потенціал для продовження та розширення діяльності, а також спрямовані на зміцнення фінансової грамотності вразливих груп.

Критерії оцінки та відбору проєктів:

1. Відповідність змісту проєкту тематичним пріоритетам конкурсу, зокрема, обгрунтування зв’язку проблеми із наслідками пандемії COVID-19 в Україні.
2. Чітка соціальна мета та шляхи її досягнення через підприємницьку діяльність або іншим чином.
3. Здатність проєкту до зростання, наявність існуючих та формування нових партнерств (зокрема, на рівні громади) для продовження/розширення діяльності
4. Реалістична оцінка цільової аудиторії проєкту, спроможність до комунікації задля інформування цільових аудиторій про надання підтримки, узагальнених результатів проєкту і набутого досвіду;
5. Обґрунтованість бюджету заявки.
Вітаються заявки, які передбачають власний внесок організації / громади, співфінансування та/або залучення волонтерської роботи.
Максимальна сума гранту у межах цієї категорії становитиме 250 000 гривень, середній розмір гранту – 125 000 -150 000 гривень.

Тривалість проєкту не може перевищувати 6 місяців.
Назва організації *
Фейсбук сторінка ініціативи, організації або особи *
Прізвище та ім'я контактної особи *
Телефон контактної особи *
Email контактної особи *
Назва проєкту *
Які завдання вашого проєкту? (до 100 слів) *
В чому полягає діяльність в рамках проєкту? (до 100 слів) *
Визначіть, якомога точніше, цільову аудиторію проєкту ( до 100 слів) *
Які позитивні зміни відбудуться завдяки вашому проєкту? (до 100 слів) *
Хто є основними фахівцями, залученими до проєкту, та яким є їхній досвід?
Яким є власний фінансовий або нефінансовий (зокрема, волонтерська робота) внесок організації у реалізацію проєкту?
Які організації є партнерами проєкту? Якими є їх внески в реалізацію проєкту? Якщо проєкт було подано на розгляд інших донорів, або було отримано від них підтримку - прохання це зазначити.
Якими є перспективи продовження діяльності після завершення цього проєкту, або його масштабування в ході реалізації завдяки додатково залученим ресурсам? *
Загальний бюджет проєкту (грн) *
Ключові статті витрат та їх грошовий обсяг відповідно до бюджету *
Даю згоду на обробку персональних даних *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy