แบบประเมินวิทยากร Smart Site สนง.กศน.อุดรธานี
อายุ *
Your answer
เพศ *
ตำแหน่ง *
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงกับหัวข้อที่บรรยาย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีเทคนิค วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจได้ง่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ยกตัวอย่างประกอบในการบรรยายได้อย่างชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
จัดลำดับเนื้อหาการบรรยายเข้าใจได้ง่าย และมีความต่อเนื่อง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการโต้ตอบและซักถาม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีการสร้างบรรยากาศในการบรรยายให้น่าเรียนรู้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ภาษาที่ใช้ในการบรรยายมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซักถาม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอบคำถามตรงประเด็นและเข้าใจง่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ระบบ และ การใช้งาน มีความเข้าใจง่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
อยากให้ระบบ Smart Site เวอร์ชั่นต่อไป มีอะไรเพิ่มบ้าง *
Your answer
ความประทับใจที่มีต่อวิทยากร *
Your answer
ข้อเสนออื่นๆ *
Your answer
ขอขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน
นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Distance Education Institute. Report Abuse