แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2559 สพม. 32 กลุ่ม 4
โปรดเลือกระดับความเหมาะสมในข้อคำถามตามความคิดเห็นของท่าน และเขียนข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไป
อายุ *
Your answer
เพศ *
สถานะ *
บทบาท *
5
4
3
2
1
1.1 การประสานงาน/ประชุมจัดเตรียมด้านบุคลากร
1.2 การประสานงาน/ประชุมเพื่อจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่
1.3 ประสานงาน/ประชุมเพื่อจัดเตรียมด้านวัสดุ, อุปกรณ์
1.4 การประสานงาน/ประชุมเพื่อจัดเตรียมด้านงบประมาณ
1.5 การบริหารจัดการของสถานที่ในการแข่งขัน
2.1 ความพร้อมของอาคารสถานที่
2.2 ความพร้อมของบุคลากร
2.3 ความพร้อม/เพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์
2.4 กระบวนการตัดสินผลการประกวดและแข่งขัน มีความชัดเจน
2.5 สวัสดิการและการบริการจากผู้รับผิดชอบสถานที่ในการแข่งขัน
2.6 ความสะดวกในการลงทะเบียนออนไลน์
2.7 ความสะดวกในการพิมพ์บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
3.1 การประสานงานเพื่อตรวจสอบและประเมินระหว่างการดำเนินงาน
3.2 การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการ
3.3 ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบออนไลน์
4.1 การพัฒนาปรับปรุงระหว่างการดำเนินการ
4.2 ท่านเห็นด้วยในการนำระบบออนไลน์มาใช้ในครั้งต่อไป
4.3 การพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานจากการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขันจากครั้งที่ผ่านมา
4.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อพัฒนาการจัดการแข่งขันในครั้งต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสตึก. Report Abuse - Terms of Service