PERTANDINGAN EDUCATIONAL BLOGGING 2013

KATEGORI PERTANDINGAN :

1. SEKOLAH RENDAH : Blog mestilah mengenai subjek yang diajar atau dipelajari di peringkat sekolah rendah

2. SEKOLAH MENENGAH : Blog mestilah mengenai subjek yang diajar atau dipelajari di peringkat sekolah menengah

3. IPTA/IPTS : Blog mestilah mengenai subjek yang diajar atau dipelajari di peringkat pengajian tinggi

4. SEKOLAH : Portal/ laman web/ blog mengenai kegiatan, pencapaian, aktiviti yang dijalankan di sekolah

5. TERBUKA : Blog mestilah mempunyai nilai ilmiah yang mengandungi unsur pengajian sepanjang hayat
(life- long-learning)

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question