แผนพัฒนารายบุคคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล *
Your answer
สังกัด *
ประเภทกลุ่มบุคลากร *
ตำแหน่ง *
ประเภทบุคลากร
ตำแหน่งทางการบริหาร
อายุการทำงาน *
วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด *
1.2 งานในหน้าที่รับผิดชอบ *
Your answer
1.3 งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานพิเศษ
Your answer
1.4-1 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานประจำในหน้าที่ *
ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี
Your answer
1.4-2 ผลที่เกิดจากงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานพิเศษ
ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี
Your answer
1.4-3 ผลงานที่ประสบความสำเร็จระดับดีที่ตัวเองภูมิใจ *
ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี
Your answer
1.4-4 ผลงานที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและจำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนา
ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี
Your answer
1.4-5 ผลงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร
ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms