แบบติดตามภาวะผู้มีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2562
Email address *
ชื่อนักศึกษา *
นามสกุล *
รหัสประจำตัวนักศึกษา(ในปีการศึกษา 2562)
กลุ่มเรียน/ห้องเรียน(ในปีการศึกษา 2562) *
ตัวอย่าง เช่น ปวช.3คพ1 หรือ ปวส.2บช2
ชื่อครูที่ปรึกษา(ในปีการศึกษา 2562) *
ระดับการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา *
สาขาวิชาที่สำเหร็จการศึกษา *
สถานะของอาชีพ *
ชื่อสถาบันการศึกษา (กรณี ศึกษาต่อ)
สาขาวิชาที่ศึกษาต่อ (กรณี ศึกษาต่อ)
ชื่อสถานที่ทำงาน (กรณี ทำงาน)
สถานที่ทำงาน (กรณี ทำงาน)
Clear selection
งานที่ทำตรงตามวุฒิการศึกษาที่จบหรือไม่ (กรณี ทำงาน)
Clear selection
ตำแหน่งงานที่ทำ (กรณี ทำงาน)
รายได้ต่อเดือน/เงินเดือน (กรณี ทำงาน)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy