Finansal Muhasebe Online Test 2 (Yeni Tarz)
www.adresegitim.com hizmetidir. (Yunus Hoca )
Email address *
Yabancı kaynaklar ilkesine göre Bilançonun kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan borçlar, alınan avanslar ve diğer ilgili hesaplardan işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilgili bulunduğu ortaklıklara ait olan tutarların ayrı gösterilmesi temel ilkedir. Bu ilke hangi kavrama dayanır
10 points
Aşağıdakilerden hangisi Muhasebenin ikincil işlevidir ?
10 points
Aşağıdakilerden hangisi sonuç hesabıdır ?
10 points
Alınan Çekler = Gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup, henüz tahsil için bankaya verilmemiş ciro edilmiş çeklerin izlenmesini sağlar.
10 points
Aşağıdakilerden hangisi bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan şirketlerden biri değildir ?
10 points
Aşağıdakilerden hangisi kasa fazlası nedenlerinden biri değildir ?
10 points
Kasadan para çıkışı sağlandığında düzenlenecek fiş mahsup fişidir
10 points
Gelir tablosu ilkelerine göre gerçekleşmemiş satışlar gelir ve karlar, gerçekleşmiş gibi gelir tablosunda yer almamalıdır ilkesi hangi kavrama dayanmaktadır ?
10 points
Bir dönem içerisinde kaç adet mizan düzenlenmektedir ?
10 points
Aşağıdaki olaylardan hangisinde bir varlık hesabının azalması bir kaynak hesabının da azalması söz konusudur ?
10 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy