แบบลงทะเบียน การประชุมวิชาการวันเภสัชกรโลก เรื่อง เภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุผลของประชาชน “From Research to Pharmaceutical Care: Antimicrobial Management” ผ่านทาง Teleconference วันที่ 25 กันยายน 2560 (รับ 5.5 หน่วยกิต)
หน่วยการศึกษาต่อเนื่องฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ สภาเภสัชกรรม จัดการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (teleconference) เรื่อง เภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุผลของประชาชน

วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 2-214 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รับสมัครทั้งสมาชิกและเภสัชกรทั่วไป (ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีบริการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน)

Untitled title
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms