Digitaaliset oppimisympäristöt, sovellukset ja palvelut kysely
Tällä lomakkeella kysytään omaa tilannettasi opetuksen digitalisaatioon liittyen. Kyselyn vastaukset auttavat tulevien koulutusosioiden painopisteiden määrittelyssä. Kiitos etukäteen vastauksistasi!

Kyselyssä esiintyvä termi TVT= tieto- ja viestintäteknologia

https://www.oph.fi/fi/tieto-ja-viestintateknologia-oppimisessa
Omat tiedot
Organisaatio/Opisto, jossa työskentelen *
Opettamani aineet/kurssit *
TVT-infrastruktuuri
1. Minulla on käytössäni tarvitsemani TVT-laitteet *
1.1 Tarkenna halutessasi mitä tarvitsemiasi TVT-laitteita käytöstäsi puuttuu.
2. Käytössäni olevat laitteet ja ohjelmistot toimivat hyvin kokonaisuutena. *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
2.1. Tarkenna halutessasi vastaustasi. Esim. Mikä kokonaisuudessa ei toimi riittävän hyvin.
3. Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön organisaatiossani *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
4. Organisaatiossani on käytössä riittävän nopea ja toimiva verkkoyhteys. *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
5. Organisaatiossani on käytössä langaton verkko, jota opiskelijat ja vierailijat voivat käyttää myös omilla päätelaitteillaan? *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
6. Mitkä seuraavista laitteista työnantajasi on tarjonnut henkilökohtaiseen käyttöösi?
Työyhteisö ja TVT
1. Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea? *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
2. Organisaatiossani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintamalleja opetukseen? *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
3. Organisaatiossani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintamalleja koko yhteisön käytänteisiin? *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
4. Koen, saavani tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä omassa organisaatiossani *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
5. Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen TVT asioiden kokeilemiseen opetuksessa. *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
6. Organisaatiossani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa. *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
7. Minulla on mahdollisuus vaikuttaa organisaationi TVT-hankintoihin. *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
8. Tunnen organisaationi TVT-strategian tai TVT-suunnitelman sisällön. *
9. Jaan tuottamaani digitaalista sisältöä muille opettajille omassa organisaatiossa. *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
10. Jaan tuottamaani digitaalista sisältöä muille opettajille oman organisaationi ulkopuolelle. *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Henkilökohtainen TVT:n opetuskäyttö
1. Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessa. *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
2. Jatkuva uuden tekniikan tuominen opetukseen on kuormittavaa. *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
3. Opiskelijat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan. (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit) *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Kun ajattelet tyypillistä opetusviikkoasi, kuinka usein käytät tieto- ja viestintäteknologiaa (esim. tietokoneita ja ohjelmistoja) seuraavissa toiminnoissa?
1. Tiedon esittäminen ja havainnollistaminen opetustilanteessa *
2. Tukiopetuksen tai lisätehtävien antaminen yksittäisille opiskelijoille tai pienryhmille *
3. Opiskelijoiden oppimisen arviointi digitaalisten kokeiden (kyselyjen) avulla *
4. Palautteen antaminen opiskelijoille *
5. Tiedon hankinta, jäsentely ja yhteisöllinen tiedonrakentelu *
6. Tehtävien, harjoitusten tai kotiläksyjen antaminen opiskelijoille *
7. Opiskelijoiden yksin tai yhdessä tekemien esitysten mahdollistaminen tai tukeminen *
Ajattele tyypillistä opetusviikkoasi. Kuinka usein käytät opetuksessasi seuraavia työkaluja?
1. Mobiililaitteet (esim. tabletit, älypuhelimet) *
2. Digitaaliset oppimisympäristöt (esim. GSE, 0365, Pedanet, Moodle) *
3. Sähköiset oppimateriaalit (esim. SanomaPro, Otava, Studeo jne.) *
4. Digitaaliset tietolähteet (esim. verkkosivustot, wikit, tietosanakirjat) *
5. Digitaaliset oppimispelit (esim. Quizlet, Kahoot, Minecraft jne,) *
6. Toimisto-ohjelmistot (esim. Microsoft Office, Google-sovellukset, LibreOffice) *
7. Sosiaalinen media (esim. Facebook, Whatsapp, Pinterest, Snapchat, Instagram) *
8. Etäopetuksen videojärjestelmät (esim. Zoom, Teams, Meet, Adobe Connect) *
Digitaaliset sisällöt ja oppimisympäristöt
1. Osaan käyttää jotakin digitaalista oppimisympäristöä (esim.GSE, o365, Pedanet). *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
2. Osaan käyttää jotakin etäopetus-/verkkokoulutusjärjestelmää (Google Meet, Teams, Zoom, Adobe Connect) *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
2.1 Mitä järjestelmää olet käyttänyt (Google Meet, Teams, Zoom, Adobe Connect)
3. Osaan hyödyntää digitaalisia oppimateriaaleja opetuksessani *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
4. Minun on vaikeaa löytää laadukasta digitaalista materiaalia opetettaviin aiheisiin. *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
5. Osaan tuottaa itse digitaalista materiaalia opetukseeni. *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
6. Olen joskus toteuttanut Live-lähetyksen (Striimin) sosiaalisen median palvelua hyödyntäen (esim. Facebook, Youtube, Instagram) *
Mihin haasteeseen tai sinua askarruttavaan kysymykseen haluaisit tulevan koulutuksen antavan sinulle vastauksen? Mikä teema sinua kiinnostaa?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ilona IT Oy. Report Abuse