แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมรายการโทรทัศน์ ปี2562
ส่วนที่ 1 การรับชมและความพึงพอใจที่มีต่อสถานีโทรทัศน์
คำถามที่ 1 กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อช่อง MCOT HD
คำถามที่ 2 กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อช่อง MCOT Family
คำถามที่ 3 กรุณาให้คะแนนอันดับความพึงพอใจช่อง MCOT HD เปรียบเทียบกับทุกช่องโทรทัศน์ (25 ช่อง) (คะแนน 1-25) *คะแนน 25 คืออันดับความพึงพอใจสูงสุด
Your answer
คำถามที่ 4 กรุณาให้คะแนนอันดับความพึงพอใจช่อง MCOT Family เปรียบเทียบกับทุกช่องโทรทัศน์ (25 ช่อง) (คะแนน 1-25) *คะแนน 25 คืออันดับความพึงพอใจสูงสุด
Your answer
คำถามที่ 5 ในอนาคตคุณจะดูช่อง MCOT HD ต่อไปเป็นประจำ
คำถามที่ 6 ในอนาคตคุณจะดูช่อง MCOT Family ต่อไปเป็นประจำ
กรณีคุณไม่พึงพอใจช่อง MCOT HD และ MCOT Family กรุณาตอบแบบสอบถามข้อ 7 และ ข้อ 8
คำถามที่ 7 กรุณาให้คะแนนความไม่พึงพอใจที่มีต่อช่อง MCOT HD (1-10)
คำถามที่ 8 กรุณาให้คะแนนความไม่พึงพอใจที่มีต่อช่อง MCOT Family(1-10)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service