แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจสถานีโทรทัศน์
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Clear selection
ส่วนที่ 1 การรับชมและความพึงพอใจที่มีต่อสถานีโทรทัศน์
คำถามที่ 1 กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อช่อง MCOT HD  (คะแนน 1-10)  *คะแนน 10 คืออันดับความพึงพอใจสูงสุด
Clear selection
คำถามที่ 2 ในอนาคตคุณจะดูช่อง MCOT HD ต่อไปเป็นประจำ
คำถามที่ 3 รายการที่ชอบดูมากที่สุดของช่อง MCOT HD
คำถามที่ 4 กรุณาให้คะแนนความไม่พึงพอใจที่มีต่อช่อง MCOT HD  (คะแนน 1-10)  *คะแนน 10 คืออันดับความไม่พึงพอใจสูงสุด
Clear selection
คำถามที่ 5 รายการที่ไม่ชอบดูมากที่สุดของช่อง MCOT HD
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำถามที่ 1 คุณมีอายุเท่าไร
Clear selection
คำถามที่ 2 คุณมีเพศใด
Clear selection
คำถามที่ 3 คุณมีระดับการศึกษาใด
Clear selection
คำถามที่ 4 คุณมีอาชีพใด
Clear selection
คำถามที่ 5 รายได้ครัวเรือนต่อเดือนของคุณเท่าใด
Clear selection
คำถามที่ 6 คุณพักอาศัยที่จังหวัดใด (ระบุชื่อจังหวัด)
คำถามที่ 7 คุณพักอาศัยพื้นที่ใด
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy