แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2561
⏩ คำชี้แจง

การประเมินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประเมินความพึงพอใจของตนเองในการบริหารคุณภาพหลักสูตรเพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือในการประเมินตนเองตามความเป็นจริง ในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.1 หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ *
1.2 ปีการศึกษา *
1.3 สถานภาพ *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse