Odpowiedź na zaproszenie na Konferencję Polska Szczęśliwych Rodzin w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie
W razie pytań proszę o kontakt z Fundacją:
Tel: (+48) 577 075 355 lub kontakt@dzienzycia.pl
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Czy weźmiesz udział? *
Imię i nazwisko uczestnika *
Jaką jednostkę organizacyjną reprezentuje Pani / Pan? *
Proszę podać swoją funkcję / stanowisko *
Podaj numer telefonu *
Podaj adres e-mail *
Skąd wiesz o tym wydarzeniu? *
Komentarze i pytania
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ JAKO UCZESTNIK SZKOLENIA / WARSZTATÓW POLSKA SZCZĘŚLIWYCH RODZIN;              KLAUZULE INFORMACYJNE:                                   I. Przyjmuję do wiadomości, że:                            1. administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa;2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@dzienzycia.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia, ul. Foksal 3/5 lok. 27, 00-366 Warszawa;3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: kontakt@dzienzycia.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. I.2; 4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);5. Osobie udostępniającej danej przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (w tym prawo żądania usunięcia danych) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodę można cofnąć składając oświadczenie do Administratora Danych osobiście, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonicznie *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy