แบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการงาน e-Learning ประจำปีงบประมาณ 2562
คำชี้แจง แบบสำรวจความต้องการชุดนี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการงาน e-Learning คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนากระบวนการดำเนินงานบริการให้มีประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาตอบสำรวจความต้องการตามความเป็นจริง โดยแบบสำรวจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
          ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
          ส่วนที่ 2 ความต้องการของผู้รับบริการ
          ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse