แบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการงาน e-Learning ประจำปีงบประมาณ 2562
คำชี้แจง แบบสำรวจความต้องการชุดนี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการงาน e-Learning คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนากระบวนการดำเนินงานบริการให้มีประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาตอบสำรวจความต้องการตามความเป็นจริง โดยแบบสำรวจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
ส่วนที่ 2 ความต้องการของผู้รับบริการ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse