Ffurflen Werthuso
Y cwrs a fynychwyd *
Your answer
Dyddiad y Cwrs
MM
/
DD
/
YYYY
Rheswm dros fynychu
Taliad
Sgoriwch y canlynol
Ardderchog
Da
Boddhaol
Gwael
Gwael Iawn
Gweinyddiaeth
Ffordd y cyflwynwyd y cwrs
Lleoliad
Cyfeillgarwch
Cynnwys y cwrs
Oedd cynnwys y cwrs yn addas i chi?
Your answer
Pa ran o'r cwrs/gweithgaredd a wnaethoch ei fwynhau orau?
Your answer
Sut, os o gwbl, y bu i chi elwa o gymryd rhan
Your answer
Oes modd gwella'r cwrs/gweithgaredd mewn unrhyw ffordd?
Your answer
Enw (dewisol)
Your answer
Oed
Rhyw
Siarad Cymraeg
Anabledd
Statws cyflogaeth
Oriau a dreulir yn gwirfoddoli
Your answer
Rhestrwch unrhyw anghenion hyfforddiant/mentora ychwanegol yma
Your answer
Sut glywsoch chi am y Bartneriaeth Awyr Agored
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.